16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Capnocytophaga leadbetteri F0087
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID329
2HOMD Sequence IDSEQF1684
3HOMD Name (Genus, Species)Capnocytophaga leadbetteri
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Capnocytophaga leadbetteri
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0087
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID706436
10NCBI Genome BioProject ID43127
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00189097
12GenBank Accession IDAFHP00000000.2
13Genbank Assembly IDGCA_000213295.2
14Number of Contigs and Singlets141
15Combined Length (bps)2,536,778
16GC Percentage41.94
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Washington University Genome Center
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCG
AGGGAGGAGCTTTCGGGCTTCGACCGGCGTACGGGTGCGTAACGCGTATACAATCT
GCCTTTCACATAGGGATAGCCCGAAGAAATTTGGATTAATACCTAATGGTATATAG
GGATGGCATCATTTTTATATTAAAGCTGAGGCGGTGAAAGATGAGTATGCGTTCTA
TTAGCTAGTTGGAGAGGTAACGGCTCCCCAAGGCTACGATAGATAGGGGTTCTGAG
AGGGATATCCCCCACACTGGTACTGAGATACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGC
AGTGAGGAATATTGGACAATGGTCGGAAGACTGATCCAGCCATGCCGCGTGCAGGA
AGACGGCCTTATGGGTTGTAAACTGCTTTTGCAGGGGAAGAATAAGGAGTACGTGT
ACTTTGATGACGGTACTCTGCGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGC
GGTAATACGGAGGATGCGAGCGTTATCCGGAATCATTGGGTTTAAAGGGTCCGTAG
GCGGGCTAATAAGTCAGAGGTGAAAGCGCTCAGCTCAACTGAGCAACTGCCTTTGA
AACTGTTAGTCTTGAATGGTTGTGAAGTAGTTGGAATGTGTAGTGTAGCGGTGAAA
TGCTTAGATATTACACAGAACACCGATAGCGAAGGCATATTACTAACAATTAATTG
ACGCTGATGGACGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCAC
GCTGTAAACGATGGATACTAGCTGTTTGGTTGTAAGACTGAGTGGCTAAGCGAAAG
TGATAAGTATCCCACCTGGGGAGTACGCACGCAAGTGTGAAACTCAAAGGAATTGA
CGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAAC
CTTACCAAGGTTTAAATGGAGACTGACATACGTAGAGATACGCATTTCTTCGGACA
GTTTTCAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCAGGTTAAG
TCCTATAACGAGCGCAACCCCTGCCATTAGTTGCTAGCGAGTAAAGTCGAGCACTC
TAGTGGGACTGCCGGTGCAAACCGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCAC
GGCCCTTACATCTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGTCGTTACAGAGAGCAGCCA
CTGCGTGAGCAGGCGCGAATCTATAAAGACGATCACAGTTCGGATCGGAGTCTGCA
ACTCGACTCCGTGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGGATATCAGCCATGATCCGGTG
AATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGAAGCTGGGGGTAC
CTGAAGACGGTCACCGAAAGGAGCTGTTTAGGGTAAAACTAGTGACTGGGGCTAAG
TCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51