16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Capnocytophaga sp. HMT 338 F0234
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID338
2HOMD Sequence IDSEQF1687
3HOMD Name (Genus, Species)Capnocytophaga sp. HMT 338
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Capnocytophaga sp. HMT 338
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0234
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID888059
10NCBI Genome BioProject ID53023
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00253971
12GenBank Accession IDAEXX00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000192225.1
14Number of Contigs and Singlets29
15Combined Length (bps)2,548,422
16GC Percentage38.40
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Baylor College of Medicine
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCG
AGGGAGAAGCCCTTCGGGGCAGAAACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAAC
CTACCTTTCACAGGGGGATAGCCCGGAGAAATTTGGATTAATATCCCATAATATTG
TTGGATGGCATCATTTGGCAATTAAAGTTACGATGGTGGAAGATGGGCATGCGTCC
TATTAGCTAGTTGGCGAGGTAACGGCTCGCCAAGGCGACGATAGGTAGGGGTCCTG
AGAGGGAGATCCCCCACACTGGTACTGAGACAGGGACCAGACTCCTACGGGAGGCA
GCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGTCGGAAGACTGAACCAGCCATGCCGCGTGCAG
GAAGGCGGCCTTATGGGTTGTAAACTGCTTTTATATGGGAAGAATAAGGAGTACGT
GTACTTTGATGACGGTACCATATGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCC
GCGGTAATACGGAGGATGCGAGCGTTATTCGGAATCATTGGGTTTAAAGGGTCTGT
AGGCGGGCTATTAAGTCAGGGGTGAAATATTTCAGCTTAACTGGGAAATTGCCTTT
GATACTGGTAGTCTTGAATATTTGTGAAGTTTTTGGAATGTGTAGTGTAGCGGTGA
AATGCATAGATATTACACAGAACACCGATTGCGGAGGCAGGGGACTAACAAATAAT
TGACGCTGAGAGACGAGAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCC
ACGCTGTAAACGATGGATACTAGCTGTTTGGTAGGAATATTGAGTGGCTAAGCGAA
AGTGATAAGTATCCCACCTGGGGAGTACGCACGCAAGTGTGAAACTCAAAGGAATT
GACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGA
ACCTTACCAAGGTTTAAATGGTGACTGACGTACCTAGAGATGGGTATTTCTTCGGA
CAGTTATCAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCAGGTTA
AGTCCTATAACGAGCGCAACCCCTATTGATAGTTACCAGCACGTAAAGGTGGGGAC
TCTATTGAGACTGCCGGTGTAAACCGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATC
ACGGCCCTTACATCTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGTCGTTACAGAGAGCAGC
TACTGCGTGAGCAGGTGCGAATCTTAAAAGACGGTCACAGTTCGGATCGGAGTCTG
CAACTCGACTCCGTGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGCATATCAGCCATGATGCGG
TGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGAAGCTGGGAGT
ACCTGAAGTTGGTTACCGCAAGGAGCTACCTAGGGTAAAACCAGTGACTGGGGCTA
AGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52