16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Sequence Meta Information:
Selenomonas noxia F0398 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID130
2HOMD Sequence IDSEQF1690
3HOMD Name (Genus, Species)Selenomonas noxia
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Selenomonas noxia
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0398
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID43115
10NCBI Taxonomy ID702437
11Genomes Online Goldstamp IDGi05742
12GenBank Accession IDADGH00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Broad Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1690 Selenomonas noxia strain F0398, OT 130, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACAT
GCAAGTCGAACGGAGCGAATGAAAGCTTGCTTTTATAAGCTTAGTGGC
AAACGGGTGAGTAACACGTAGGCAACCTGCCGACAGGATGGGGACAAC
ATTCCGAAAGGAATGCTAATACCGAATGAAGTCAGAGAAGGGCATCCT
TTTCTGATGAAAGATGGCCTCTATATATAAGCTATCACCTGTCGATGG
GCCTGCGTCTGATTAGCTGGTAGGTGAGGTAACGGCTCACCTAGGCGA
CGATCAGTAGCCGGTCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGA
CACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATCTTCCGCAAT
GGGCGCAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTCTTCG
GATCGTAAAGCTCTGTTGATGGGGACGAACGTGCCTAATGCGAATAGT
TTTAGGTAATGACGGTACCCATCGAGGAAGCCACGGCTAACTACGTGC
CAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCTAGCGTTGTCCGGAATCATTG
GGCGTAAAGGGAGCGCAGGCGGGCATGTAAGTCTTTCTTAAAAGTGCG
GGGCTCAACCCCGTGATGGGAAAGAAACTATGTGTCTTGAGTACAGGA
GAGGAAAGCGGAATTCCCAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTGGG
AGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTTCTGGACTGCAACTGACGCTGA
GGCTCGAAAGCCAGGGGAGCGAACGGGATTAGATACCCCGGTAGTCCT
GGCCGTAAACGATGGATACTAGGTGTGGGAGGTATCGACCCCTACCGT
GCCGGAGTTAACGCAATAAGTATCCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAG
GCTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGTAT
GTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGCCTTGACATT
GACTGAAAGAGCTAGAGATAGCTCCCTCTCTTCGGAGACAGGAAAACA
GGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAG
TCCCGCAACGAGCGCAACCCCTGTTCTTTGTTGCCAGCATGTAAGGAT
GGGCACTCAAAGGAGACTGCCGCGGAGAACGCGGAGGAAGGCGGGGAT
GACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGGTCTGGGCTACACACGTACTAC
AATGGGACGGACAGAGGGCAGCGAGAGAGTGATCTTAAGCGAATCTCA
AAAACCGTTTCTCAGTTCGGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAA
GTCGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGCATACTGCGGTGAATACGTT
CCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGGAAGTCATTCACAC
CCGAAGCCGGCTAGGCCGTCTAAGGTGGGGAAGGTGACTGGGGTGAAG
TCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2