16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Bulleidia extructa W1219, ATCC BAA-170, DSM 13220
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID603
2HOMD Sequence IDSEQF1730
3HOMD Name (Genus, Species)Bulleidia extructa
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Bulleidia extructa
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberW1219, ATCC BAA-170, DSM 13220
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID679192
10NCBI Genome BioProject ID40673
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00003365
12GenBank Accession IDADFR00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000177375.1
14Number of Contigs and Singlets16
15Combined Length (bps)1,419,583
16GC Percentage36.28
17Sequencing CenterJ. Craig Venter Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF1730 Bulleida extructa strain DSM 13220, oral taxon 603,16S ribosomal RNA gene, partial sequence  
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATAAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAACGCCGGACACCTAGCTTGCTAGGGAGAAGGAGTG
GCGAACGGGTGAGTAATACATAAGCAATCTGCCCACAAAGACTGGGATAACCTCTGGAAACGGGGACTAATACCGGATAGGTAGAAGAGAGG
CATCTTTCTTCTATTAAAGATGAGAAGCACTAGTGGATGAGCTTATGGCGCATTAGTTAGTTGGTGAGGTAACGGCCCACCAAGACGATGAT
GCGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATTTTCGGCAAT
GGGGGGAACCCTGACCGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGACGGCCTTCGGGTTGTAAAGCTCTGTTGTAAGAAAAGATAAACTAGGAGAGGAT
CTTAGTCAGACATTATCTTACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCGAGCGTTATCCGGAATTAT
TGGGCGTAAAGGGTGCGTAGGCGGTCTGTTAAGTTCATGGTCAAATTGTGGGGCTCAACCCCATCGCGCCATGGATACTGGCAGACTAGAGT
ATTGGAGAGGCAAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTAAAATGCGTAGATATATGGAGGAACACCGGTGGCGAAGGCGACTTGCTAGCCAAAGA
CTGACGCTGAGGCACGAAAGCGTGGGGAGCAAATAGGATTAGATACCCTAGTAGTCCACGCTGTAAACGATGAATACTAAGTATTGGGGAGA
CTCAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGTATTCCGCCTGTGGAGTATGCACGCAAGTGTGAAACATAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGC
GGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGCCTTGACATCCCTTGCGAAGTTCTAGAGATAGGATAGAGGTTAT
CAAGGAGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTCTTCAGTTAC
CATCATTAAGTTGGGGACTCTGGAGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGGCCTGG
GCTACACACGTACTACAATGGCTATTACAACGTGGAGCGACTGTGCGAACAGAAGCGAATCACTGAAAGATAGTCTCAGTTCGGATTGGAGT
CTGCAACTCGACTCCATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGCCGCGGTGAATACGTTCTCGGGCCTTGTACACACCGCCCG
TCATACCATGAGAGTTGGTAATACCCGAAGCCGGTGGCCTAACCGAAAGGAAGGAGCCGTCGAAGGTAGGACTAATGATTGGGGTCAAGTCG
TAACAAGGTATCCCTACGAGAACGTGG

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52