16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Prevotella histicola F0411
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID298
2HOMD Sequence IDSEQF1852
3HOMD Name (Genus, Species)Prevotella histicola
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Prevotella histicola
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0411
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID857291
10NCBI Genome BioProject ID49883
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02463875
12GenBank Accession IDAFXP00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000234055.1
14Number of Contigs and Singlets17
15Combined Length (bps)2,992,428
16GC Percentage41.28
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute-Broad Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1852 Prevotella histicola strain F0411, OT 298,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATTATGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGG
GGAAACGGCATTAAGTGCTTGCACTTTTTGGACGTCGACCGGCGCACGGGTGAGTAACG
CGTATCCAACCTTCCCATGACTAAGGGATAACCTGCCGAAAGGCAGACTAATACCTTAT
GGTCTTCACTGACGGCATCAGATGTGAAGTAAAGATTTATCGGTTATGGATGGGGATGC
GTCTGATTAGCTTGTTGGCGGGGTAACGGCCCACCAAGGCAACGATCAGTAGGGGTTCT
GAGAGGAAGGTCCCCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGC
AGTGAGGAATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGATGA
CGGCCCTATGGGTTGTAAACTGCTTTTGTATGGGGATAAAGTCAGTCACGTGTGATTGT
TTGCAGGTACCATACGAATAAGGACCGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACG
GAAGGTCCGGGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGGCTGGAGATTAA
GTGTGTTGTGAAATGTAGACGCTCAACGTCTGACTTGCAGCGCATACTGGTTTCCTTGA
GTACGCACAACGTTGGCGGAATTCGTCGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATGACGAAG
AACTCCGATTGCGAAGGCAGCTGACGGGAGCGCAACTGACGCTGAAGCTCGAAGGTGCG
GGTATCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCGCACAGTAAACGATGGATGCCCGCTG
TTGGTACCTGGTATCAGCGGCTAAGCGAAAGCATTAAGCATCCCACCTGGGGAGTACGC
CGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGG
TTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTGAATTGCAGAGGAAGGATTTA
GAGATAATGACGCCCTTCGGGGTCTCTGTGAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGT
GCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCTGTCTTTAGTTGCCATC
AGGTGATGCTGGGCACTCTGGAGATACTGCCACCGTAAGGTGTGAGGAAGGTGGGGATG
ACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGCCGGTAC
AGAGGGACGGTGTAATGTAAATTGCATCTAATCTTGAAAGCCGGTCCCAGTTCGGACTG
GGGTCTGCAACCCGACCCCACGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGC
GCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGG
TGCCTGAAGTCCGTGACCGCAAGGATCGGCCTAGGGCAAAACTGGTGATTGGGGCTAAG
TCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51