16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Peptoniphilus sp. HMT 375 F0436
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID375
2HOMD Sequence IDSEQF1855
3HOMD Name (Genus, Species)Peptoniphilus sp. HMT 375
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Peptoniphilus sp. HMT 375
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0436
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID879308
10NCBI Genome BioProject ID52051
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00116783
12GenBank Accession IDAFUH00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000221565.2
14Number of Contigs and Singlets1
15Combined Length (bps)1,950,550
16GC Percentage41.39
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute-JCVI
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1855 Peptoniphilus sp. oral taxon 375 strain F0436, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGCGCCTAACACATGCAAGTCGAGCG
ATGAAATTTTAACCGATCTCTTCGGAGAGAAGATAAAATGGATTAGCGGCGGACGGGTGA
GTAACACGTGAGAAACCTGCCTTTCACAAGGGGATAGCCTCGGGAAACCGGGATTAATAC
CCTATGACACATTTCCTTCGCATGAAAGAAATGTTAAAACTCCGGTGGTGAAAGATGGTC
TCGCGTCTGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAACGGCCTACCAAGGCCATGATCAGTAACCGG
CCTGAGAGGGTGAACGGTCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCA
GCAGTGGGGAATATTGCACAATGGAGGAAACTCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGCGATG
AAGGCTTTCGAGTCGTAAAGCTCTGTCCTATGGGAAGATAATGACGGTACCATAGGAGGA
AGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCGAGCGTTGTCCGG
AATCACTGGGCGTAAAGGGTTCGCAGGCGGTCTACCAAGTCTGATGTGAAAGGCATGGGC
TTAACCCATGTAAGCATTGGAAACTGATAGACTTGAGTTAAGGAGAGGTAAGTGGAATTC
CTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAAGAATACCGGTGGCGAAGGCGACTTAC
TGGACTTAAACTGACGCTGAGGAACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTG
GTAGTCCACGCTGTAAACGATGAGTGCTAGGTGTCGGGGTAACTCGGTGCCGCAGTTAAC
ACATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGTGCGCAAGCATGAAACTCAAAGGAATTGACGG
GGACCCGCACAAGCAGCGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCA
AGGCTAGACATTTTATTGACCGGTCTAGAGATAGACCATTTCTTCGGAACAGTAAAACAG
GTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGC
GCAACCCTTACCTTTAGTTGCCAGCATTTCGGATGGGAACTCTAAAGGGACTGCCGATGA
TAAATCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCTTTATGCCTTGGGCTACA
CACGTGCTACAATGGTCGGTACAGAGAGCAGCGAGCGAGCGATCTCAAGCGAATCTCAAA
AAGCCGATCTCAGTTCGGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGTCGGAGTTGCTAG
TAATCGCGAATCAGAATGTCGCGGTGAATGCGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTC
ACACCATGGGAGTTGGTAATACCCGAAGCCGCCGAGCTAACCATTTGGAGGCAGGCGTCG
AAGGTAGGATCAATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGG

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51