16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Lactobacillus oris F0423
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID709
2HOMD Sequence IDSEQF1856
3HOMD Name (Genus, Species)Lactobacillus oris
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Lactobacillus oris
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0423
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID944562
10NCBI Genome BioProject ID61831
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00195308
12GenBank Accession IDAFTL00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000221505.2
14Number of Contigs and Singlets20
15Combined Length (bps)2,174,937
16GC Percentage49.73
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - J. Craig Venter Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1856 Lactobacillus oris strain F0423, OT 709,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCCGGCGGTGTGCCTAATACATGCAAGTCGAGCG
CACTGGCCCAACAGAAATGACGTGCTTGCACTGATTTGACGTTGGATTCCCAGTGAGCGG
CGGACGGGTGAGTAACACGTGGGCAACCTGCCCCAAAGCGGGGGATAACATTTGGAAACA
GGTGCTAATACCGCATAACTTGGAAAACCACATGGTTTTCCAATAAAAGATGGTTTCGGC
TATCACTTTGGGATGGGCCCGCGGTGCATTAGCTAGTTGGTAAGGTAACGGCTTACCAAG
GCGATGATGCATAGCCGAGTTGAGAGACTGATCGGCCACAATGGAACTGAGACACGGTCC
ATACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCACAATGGGCGCAAGCCTGATGGAGC
AACACCGCGTGAGTGAAGAAGGGTTTCGGCTCGTAAAACTCTGTTGTTGGAGAAGAACGT
GCGTAAGAGTAACTGTTTACGCAGTGACGGTATCCAACCAGAAAGTCACGGCTAACTACG
TGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAG
CGAGCGCAGGCGGTTGCTTAGGTCTGATGTGAAAGCCTTCGGCTTAACCGAAGAAGTGCA
TCGGAAACCGGGCGACTTGAGTGCAGAAGAGGACAGTGGAACTCCATGTGTAGCGGTGGA
ATGCGTAGATATATGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTGTCTGGTCTGCAACTGACG
CTGAGGCTCGAAAGCATGGGTAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCATGCCGTAA
ACGATGAGTGCTAGGTGTTGGAGGGTTTCCGCCCTTCAGTGCCGAAGCTAACGCATTAAG
CACTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGC
ACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCTACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGA
CATCTTGCGCCAACCTCAGAGATGAGGCGTTCCCTTCGGGGACGCAAAGACAGGTGGTGC
ATGGTCGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCC
TTGTTACTAGTTGCCAGCATTCAGTTGGGCACTCTAGTGAGACTGCCGGTGACAAACCGG
AGGAAGGTGGGGACGACGTCAGATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCT
ACAATGGCCGGTACAACGAGCAGCTAACCCGCGAGGGTGTGCAAATCTCTTAAAGCCGGT
CTCAGTTCGGACTGCAGTCTGCAACTCGACTGCACGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCG
GATCAGCATGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATG
GAAGTTTGTAACGCCCAAAGTCGGTGGCCTAACCATTTGGAGGGAGCCGCCTAAGGCGGG
ACAGATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGAGAACCTGCG

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52