16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Parvimonas sp. HMT 393 F0440
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID393
2HOMD Sequence IDSEQF1857
3HOMD Name (Genus, Species)Parvimonas sp. HMT 393
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Parvimonas sp. HMT 393
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0440
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID944565
10NCBI Genome BioProject ID61837
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00195327
12GenBank Accession IDAFUS00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000223315.2
14Number of Contigs and Singlets5
15Combined Length (bps)1,483,165
16GC Percentage28.17
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute-JCVI
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1857 Parvimonas sp. oral taxon 393 strain F0440, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACG
TGATTTTTGTGGAAATTCTTTCGGGAATGGAAGTAAAATGAAAGTGGCGAACGGGTGAGT
AACACGTGAGCAACCTACCTTACACAGGGGGATAGCCGTTGGAAACGACGATTAATACCG
CATGAGACCACAGTATCGCATGATATAGGGGTCAAAGATTTATCGGTGTAAGATGGGCTC
GCGTCTGATTAGCTAGTTGGAAGGGTAAAGGCCTACCAAGGCAACGATCAGTAGCCGGTC
TGAGAGGATGAACGGCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGC
AGTGGGGAATATTGCACAATGGGGGGAACCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGCGAAGAA
GGTTTTCGAATCGTAAAGCTCTGTCCTATGAGAAGATAATGACGGTATCATAGGAGGAAG
CCCCGGCTAAATACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTATGGGGCGAGCGTTGTCCGGAA
TTATTGGGCGTAAAGGGTACGTAGGCGGCCTTTTAAGTCAGGTGTGAAAGCGTGAGGCTT
AACCTCATTAAGCACTTGAAACTGGAAGGCTTGAGTGAAGGAGAGGAAAGTGGAATTCCT
AGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGACTTTCTG
GACTTTTACTGACGCTCAGGTACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGT
AGTCCACGCCGTAAACGATGAATGCTAGGTGTTGGGAGTCAAATCTCGGTGCCGAAGTTA
ACACATTAAGCATTCCGCCTGGGGAGTACGGTGGCAACACTGAAACTCAAAGGAATTGAC
GGGGACCCGCACAAGCAGCGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTAC
CAAGGCTTGACATATAGTTGAGTTATTGAGAAATTGATAAGTCCCTCGGGACAGCTATAC
AGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGA
GCGCAACCCTTATCTTCAGTTACCAGCATGTAATGATGGGGACTCTGGAGAGACTGCCGA
TGATAAATCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCTTTATGTCTTGGGCT
ACACACGTGCTACAATGGTTGGTACAACGAGAAGCAAGATAGTGATGTCAAGCAAAACTC
TAAAAGCCAATCTCAGTTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGTCGGAGTTGC
TAGTAATCGCAAATCAGAATGTTGCGGTGAATGCGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCC
GTCACACCATGGGAGTTGGCAATACCCGAAGCCGCCGATCTAACCGCAAGGAGGAAGGCG
TCGAAGGTAGGGTTAATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51