16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Cardiobacterium valvarum F0432
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID540
2HOMD Sequence IDSEQF1860
3HOMD Name (Genus, Species)Cardiobacterium valvarum
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Cardiobacterium valvarum
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0432
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID797473
10NCBI Genome BioProject ID49689
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02299434
12GenBank Accession IDAGCM00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000239355.1
14Number of Contigs and Singlets98
15Combined Length (bps)2,553,535
16GC Percentage58.33
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medicine
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1860 Cardiobacterium valvarum strain F0432, OT 540, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGTTGAACGCTGGCGGCATGCTTAACACATGCAAGTCGAAC
GGAAACGACGGAGCTTGCTCCGGGCGTCGAGTGGCGGACGGGTGAGTAATGCATGGGAA
TCTGCCTTTTGCTGGGGGATAACGTAGGGAAACTTACGCTAATACCGCATAAGACCTGA
GGGTGAAAGTGGGGGACCGTAAGGCCTCACGGCAGAAGATGAGCCCATGTCGGATTAGC
TAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCCGTAGCTGGTCTGAGAGGATGAT
CAGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATA
TTGGACAATGGGGGAAACCCTGATCCAGCAATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGG
TTGTAAAGCACTTTCAGCAGGGAGGAAAGCATCATGGTTAATACCCGTGGTAGTGACGT
TACCTGCAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTG
CAAGCGTTATTCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGCTACCTAAGTCAGAT
GTGAAAGCCCCGGGCTTAACCTGGGAACTGCATTTGAAACTGGGTGGCTAGAGTATGAA
AGAGGAAAGCGGAATTTCCAGTGTAGCAGTGAAATGCGTAGATATTGGAAGGAACACCG
ATGGCGAAGGCAGCTTTCTGGGTCGATACTGACGCTCATGTGCGAAAGCGTGGGGAGCA
AACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCCTAAACGATGTCAACTAGGCGTCGGGTT
GTATAGACTCGGTGCCGCAGCTAACGCATTAAGTTGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCA
AGGTTGAAACTCAAAGAAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAA
TTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGCCTTGACATCCAGAGAACTTAGCAGAGATG
CTTTGGTGCCTTCGGGACCTCTGAGACAGGTGTTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCG
TGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTACTTGCCAGCACTT
AGGGTGGGAACTGTAAGGAGACTGCCGGTGACAAGCCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTC
AAGTCATCATGGCCCTTACGGCCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGTCGGTACAGACG
GTAGCGAAGCCGCGAGGTGGAGCCAATCTGAGAAAGCCGATCGTAGTCCGGATTGCAGT
CTGCAACTCGACTGCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGAATCAGCATGTCGCGGT
GAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACTGCCCGTCACACCATGGGAGTTTGTTGCACCA
GAAGCAGGTAGCTTAACGAAAGAGGGCGCTTGCCACGGTGTGGCCGATGACTGGGGTGA
AGTCGTAACAAGGTAACCGTAGGGGAACCTGCG

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52