16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Lactobacillus kisonensis F0435
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID424
2HOMD Sequence IDSEQF1861
3HOMD Name (Genus, Species)Lactobacillus kisonensis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Lactobacillus kisonensis
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0435
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID797516
10NCBI Genome BioProject ID49693
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02299436
12GenBank Accession IDAGRJ00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000242275.1
14Number of Contigs and Singlets86
15Combined Length (bps)2,987,059
16GC Percentage41.99
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medicine
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1861 Lactobacillus kisonensis strain F0435 oral taxon 424 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAACG
CGTCTTGGTTATCGAAGGGAAGTGCTTGCATTTCCTTGACTTAACATTGAGACGAGTGGC
GAACTGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTGCCCTTGAAGTAGGGGATAACACTTGGAAACA
GGTGCTAATACCGTATAACAACCAAARCCCCATGRYTTTGGTTTAAAAGATGGCTTCGGC
TATCACTTTAGGATGGACCCGCGGCGTATTAGCTTGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAG
GCAATGATACGTAGCCGACCTGAGAGGGTAATCGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCC
AAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCACAATGGACGAAAGTCTGATGGAGC
AACGCCGCGTGAGTGATGAAGGGTTTCGGCTCGTAAAACTCTGTTGTTGGAGAAGAACGG
GTGTGAGAGTAACTGTTCACATCGTGACGGTATCCAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACG
TGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAG
CGAGCGCAGGCGGTTTTTTAGGTCTGATGTGAAAGCCTTCGGCTTAACCGGAGAAGTGCA
TCGGAAACCGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAGGACAGTGGAACTCCATGTGTAGCGGTGAA
ATGCGTAGATATATGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTGTCTGGTCTGTAACTGACG
CTGAGGCTCGAAAGCATGGGTAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCATGCCGTAA
ACGATGAGTGCTAAGTGTTGGAGGGTTTCCGCCCTTCAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAG
CACTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGC
ACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCTACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGA
CATCTTCTGCCAACCTAAGAGATTAGGCGTTCCCTTCGGGGACAGAATGACAGGTGGTGC
ATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCC
TTATTGTTAGTTGCCAGCATTTAGTTGGGCACTCTAGCAAGACTGCCGGTGACAAACCGG
AGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCT
ACAATGGACGGTACAACGAGTCGCGAAACCGCGAGGTCAAGCTAATCTCTTAAAGCCGTT
CTCAGTTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGTG
GATCAGCATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATG
AGAGTTTGTAACACCCAAAGCCGGTGAGGTAACCTTCGGGGACCAGCCGTCTAAGGTGGG
ACAGATGATTAGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGAGAACCTGCG

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51