16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Lactobacillus parafarraginis F0439
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID418
2HOMD Sequence IDSEQF1862
3HOMD Name (Genus, Species)Lactobacillus parafarraginis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Lactobacillus parafarraginis
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0439
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID797515
10NCBI Genome BioProject ID49691
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02299435
12GenBank Accession IDAGEY00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000238835.1
14Number of Contigs and Singlets165
15Combined Length (bps)2,854,910
16GC Percentage45.65
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medicine
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1862 Lactobacillus parafarraginis strain F0439 oral taxon 418 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAACG
CGTCTTGGTTAATGATGTTAGGTGCTTGCATTTAACTGATTTAACATTGAGACGAGTGGC
GAACTGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTGCCCTGAAGTGGGGGATAACACTTGGAAACAG
GTGCTAATACCGCATAACAACGAAAACCACATGGTTTTCGTTTGAAAGATGGCTTCGGCT
GTCACTTTTGGATGGACCCGCGGCGTATTAGCTTGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGG
CCATGATACGTAGCCGACCTGAGAGGGTAATCGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCA
AACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCACAATGGACGAAAGTCTGATGGAGCA
ACGCCGCGTGAGTGATGAAGGGTTTCGGCTCGTAAAACTCTGTTGTTGGAGAAGAACAGG
TGATAGAGTAACTGTTATCATCTTGACGGTATCCAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGT
GCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGC
GAGCGCAGGCGGTTTTTTAGGTCTGATGTGAAAGCCTTCGGCTTAACCGGAGAAGGGCAT
CGGAAACCGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAGGACAGTGGAACTCCATGTGTAGCGGTGAAA
TGCGTAGATATATGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTGTCTGGTCTGTAACTGACGC
TGAGGCTCGAAAGCATGGGTAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCATGCCGTAAA
CGATGAGTGCTAAGTGTTGGAGGGTTTCCGCCCTTCAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGC
ACTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCA
CAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCTACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGAC
ATCTTCTGCTAACCTAAGAGATTAGGCGTTCCCTTCGGGGACGGAATGACAGGTGGTGCA
TGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCT
TATTGTCAGTTGCCAGCATTTAGTTGGGCACTCTGGCGAGACTGCCGGTGACAAACCGGA
GGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTA
CAATGGACGGTACAACGAGTCGCGAAACCGCGAGGTCAAGCTAATCTCTTAAAGCCGTTC
TCAGTTCGGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGTGG
ATCAGCATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGA
GAGTTTGTAACACCCAAAGCCGGTGAGGTAACCTTCGGGAACCAGCCGTCTAAGGTGGGA
CAGATGATTAGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGAGAACCTGCG

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51