16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Anaeroglobus geminatus F0357
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID121
2HOMD Sequence IDSEQF1880
3HOMD Name (Genus, Species)Anaeroglobus geminatus
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Anaeroglobus geminatus
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0357
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID861450
10NCBI Genome BioProject ID50397
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02299437
12GenBank Accession IDAGCJ00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000239275.1
14Number of Contigs and Singlets57
15Combined Length (bps)1,798,854
16GC Percentage49.14
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medicine
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1880 Anaeroglobus geminatus strain F0357, OT 121, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCGTAACACATGC
AAGTCGAACGAGAGAGTGAGAGAAGCTTGCTTTTCTTACAATCGAGTGGC
AAACGGGTGAGTAACGCGTAAACAACCTGCCCCGCAGATGGGGACAACAG
CTGGAAACGGCTGCTAATACCGAATACGGTCCTCTTAGCGCATGGTAAGA
GGAAGAAAGGGTGGCCTCTGGAACAAGCTACCGCTGYGGGAGGGGTTTGC
GTCTGATTAGCTGGTTGGAGGGGTAACGGCCCACCAAGGCGACGATCAGT
AGCCGGTCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAG
ACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGGCGAAAGCCT
GACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGACGGCCTTCGGGTTGTAAAGCTCT
GTTATAGGGGACGAACGGCCGGGTAGCGAAGAGGTAGCCGGCATGACGGT
ACCGTAAGAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATAC
GTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATGATTGGGCGTAAAGGGCGCGCAGGC
GGCTGTGTAAGTCTGTCCAGAAAGTGCGGGGCTAAACCCCGTGAGAGGAT
GGAAACTGGACAGCTGAGAGTGTCGGAGAGGAAAGCGGAATTCCTAGTGT
AGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCGGTGGCGAAAGCGGCT
TTCTGGACGACAACTGACGCTGAGGCGCGAAAGCCAGGGGAGCAAACGGG
ATTAGATACCCCGGTAGTCCTGGCCGTAAACGATGGGTACTAGGTGTAGG
AGGTATCGACCCCTCCTGTGCCGGAGTTAACGCAATAAGTACCCCGCCTG
GGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCA
CAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAAGAACCTTACC
AAGCCTTGACATTGCTCGCAACGGGTAGAGATACCTGGTTCTTCTTCGGA
AGACGAGACAACAGGTGGTGCACGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGAT
GTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATCTTCAGTTACCAGCA
CGTAGAGGTGGGGACTCAGGAGAGACTGCCGCAGACAATGCGGAGGAAGG
CGGGGACGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGGCTTGGGCTACACACGT
ACTACAATGGCTCTAAATAGAGGGAAGCGAAGGAGCGATCCGGAGCAAAC
CCCGCAAACAGAGTCCCAGTTCGGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATG
AAGGAGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGCATACTGCGGTGAATACGTT
CCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAAAGTCATTCACACCC
GAAGCCGGTGAGGTAACCGCAAGGAGCCAGCCGTCGAAGGTGGGGGCGAT
GATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52