16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Lachnoanaerobaculum orale F0431
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID082
2HOMD Sequence IDSEQF1881
3HOMD Name (Genus, Species)Lachnoanaerobaculum orale
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Lachnoanaerobaculum orale
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0431
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID861454
10NCBI Genome BioProject ID50401
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02299439
12GenBank Accession IDAGRL00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000242315.1
14Number of Contigs and Singlets96
15Combined Length (bps)2,945,844
16GC Percentage37.78
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medicine
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1881 Lachnospiraceae [G-1] sp. oral taxon 082 strain F0431, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGA
AGCTGCTAAAAGGAAGTCTTCGGATGGAATTTTAGTAGACTTAGTGGCGGACGGGTGAGTA
ACGCGTGGATAACCTGCCTTATACAGGGGGATAACGGAGAGAAATTTCCGCTAAGACCGCA
TAAGACCACAGCACCGCATGGTGCAGGGGTAAAATATTTATAGGTATAAGATGGATCCGCG
TCCGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAGAGGCTCACCAAGGCGACGATCGGTAGCCGGCCTGAG
AGGGTGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGG
GGAATATTGGACAATGGGGGAAACCCTGATCCAGCGACGCCGCGTGAGTGAAGAAGTATTT
CGGTATGTAAAGCTCTATCAGCAGGGAAGAAAATGACGGTACCTGACTAAGAAGCCCCGGC
TAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATTTACTGGG
TGTAAAGGGAGCGCAGACGGCGAAGCAAGTCTGAAGTGAAATGCATGGGCTCAACCCATGA
ATTGCTTTGGAAACTGTTTGGCTTGAGTGTCGGAGGGGTAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCG
GTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCGGAGGCGAAGGCGGCTTACTGGACGACAACT
GACGTTGAGGCTCGAAGGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAG
TAAACGATGAATACTTGGTGTCGGGGAGGTAAACTCTTCGGTGCCGCAGCAAACGCATTAA
GTATTCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGC
ACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAAATCTTGAC
ATACTCTTGAATAGTTTTGTAATGAAGCTAGTCTTTCGGGACAAGGGATACAGGTGGTGCA
TGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTT
GTCGTCAGTAGCCAGCAGTAAGATGGGCACTCTGACGAGACAGCCGGAGATAATCCGGAGG
AAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGATTTGGGCTACACACGTGCTACAA
TGGCGTAAACAAAGTGAAGCGAAGCCGCGAGGCCAAGCAAATCACAAAAATAACGTCTCAG
TTCGGATTGTAGTCTGCAACTCGACTATATGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGCAGATCAG
AATGCTGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTCA
TCAATGCCCGAAGTCAGTGACCTAACCGAAAGGAAGGAGCTGCCGAAGGCAGGGAGGATAA
CTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52