16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Prevotella sp. HMT 306 F0472
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID306
2HOMD Sequence IDSEQF1887
3HOMD Name (Genus, Species)Prevotella sp. HMT 306
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Prevotella sp. HMT 306
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0472
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1095752
10NCBI Genome BioProject ID75153
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00761833
12GenBank Accession IDAJIN00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000257925.1
14Number of Contigs and Singlets74
15Combined Length (bps)2,945,767
16GC Percentage41.32
17Sequencing CenterJ. Craig Venter Institute - The Forsyth Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1887 Prevotella sp. oral taxon 306 strain F0472,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATTATGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGG
GGAAACGGCATTTAGTGCTTGCACCGAATGGACGTCGACCGGCGCACGGGTGAGTAACG
CGTATCCAACCTTCCCATAACTAAGGAATAACCTGCCGAAAGGCAGACTAATACCTTAT
GTAATCCTTTGATGGCATCAGATAAGGATAAAAGATTTATCGGTTATGGATGGGGATGC
GTCTGATTAGCTTGTTGGCGGGGTAACGGCCCACCAAGGCAACGATCAGTAGGGGTTCT
GAGAGGAAGGTCCCCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGC
AGTGAGGAATATTGGTCAATGGACGGAAGTCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGATGA
CGGCCCTATGGGTTGTAAACTGCTTTTGTATGGGGATAAAGTCAATCACGTGTGATTGT
TTGCAGGTACCATACGAATAAGGACCGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACG
GAAGGTTCGGGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGGCCGGAGATTAA
GTGTGTTGTGAAATGTAGACGCTCAACGTCTGACTTGCAGCGCATACTGGTTTCCTTGA
GTACGCACAACGTTGGCGGAATTCGTCGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATGACGAAG
AACTCCGATTGCGAAGGCAGCTGACGGGAGCGCAACTGACGCTGAAGCTCGAAGGTGCG
GGTATCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCGCACAGTAAACGATGGATGCCCGCTG
TTGGTACCTRGTATCAGCGGCTAAGCGAAAGCATTAAGCATCCCACCTGGGGAGTACGC
CGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGG
TTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTGAATTGCAGAGGAAGGATTTA
GAGATAATGACGCCCTTCGGGGTCTCTGTGAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGT
GCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCTCTCTTCAGTTGCCATC
AGGTTAAGCTGGGCACTCTGGAGACACTGCCACCGTAAGGTGTGAGGAAGGTGGGGATG
ACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGCCGGTAC
AGAGGGACGGTGTAATGTAAATTRCATCCAATCTTGAAAGCCGGTCCCAGTTCGGACTG
GGGTCTGCAACCCGACCCCACGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGC
GCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGG
TGCCTGAAGTCCGTGACCGCAAGGATCGGCCTAGGGCAAAACTGGTAATTGGGGCTAAG
TCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGCGGCTGGAACACCTCCTTCA

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52