16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Brevundimonas diminuta 470-4, ATCC 13184
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID590
2HOMD Sequence IDSEQF1892
3HOMD Name (Genus, Species)Brevundimonas diminuta
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Brevundimonas diminuta
5Comments on Name
6Culture Collection Entry Number470-4, ATCC 13184
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1035191
10NCBI Genome BioProject ID67195
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436690
12GenBank Accession IDAMFA00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000318405.1
14Number of Contigs and Singlets80
15Combined Length (bps)3,337,682
16GC Percentage66.97
17Sequencing CenterForsyth Institute - Washington University Genome Center
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
 >SEQF1892 Brevundimonas diminuta strain ATCC 13184, OT 590, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGAGCGAACGCTGGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAACGAACTCTT
CGGAGTTAGTGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGGAACGTGCCTTTTGGTTCGGAATAACTCAGGGA
AACTTGTGCTAATACCGAATGTGCCCTTCGGGGGAAAGATTTATCGCCATTAGAGCGGCCCGCGTCTG
ATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATCAGTAGCTGGTCTGAGAGGATGACCA
GCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATCTTGCGCAATG
GGCGAAAGCCTGACGCAGCCATGCCGCGTGAATGATGAAGGTCTTAGGATTGTAAAATTCTTTCACCG
GGGACGATAATGACGGTACCCGGAGAAGAAGCCCCGGCTAACTTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATAC
GAAGGGGGCTAGCGTTGCTCGGAATTACTGGGCGTAAAGGGCGCGTAGGCGGATCGTTAAGTCAGGG
GTGAAATCCCGGGGCTCAACCTCGGAACTGCCCTTGATACTGGCGATCTTGAGTATGAGAGAGGTATGT
GGAACTCCGAGTGTAGAGGTGAAATTCGTAGATATTCGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGACATACT
GGCTCATTACTGACGCTGAGGCGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCAC
GCCGTAAACGATGATTGCTAGTTGTCGGGCTGCATGCAGTTCGGTGACGCAGCTAACGCATTAAGCAAT
CCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGG
AGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGCAGAACCTTACCACCTTTTGACATGCCTGGACCGCCACGGA
GACGTGGCTTTCCCTTCGGGGACTAGGACACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATG
TTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTCGCCATTAGTTGCCATCATTTAGTTGGGAACTCTAATGG
GACTGCCGGTGCTAAGCCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCCTCATGGCCCTTACAGGGTGGGC
TACACACGTGCTACAATGGCGACTACAGAGGGTTAATCCTTAAAAGTCGTCTCAGTTCGGATTGTCCTCT
GCAACTCGAGGGCATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGCCGCGGTGAATACGTTCC
CGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTTGGTTCTACCCGAAGGCGGTGCGCTAACCAGC
AATGGAGGCAGCCGACCACGGTAGGGTCAGCGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGGG
AACCTGCG
21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52