16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Prevotella nigrescens ATCC 33563
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID693
2HOMD Sequence IDSEQF1893
3HOMD Name (Genus, Species)Prevotella nigrescens
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Prevotella nigrescens
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 33563
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID997352
10NCBI Genome BioProject ID64737
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00262639
12GenBank Accession IDAFPX00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000220235.1
14Number of Contigs and Singlets24
15Combined Length (bps)2,669,193
16GC Percentage43.83
17Sequencing CenterForsyth Institute - Baylor College of Medicine
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF 1893 Prevotella nigrescens strain ATCC 33563, OT 693,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence  operon 1 of 2 
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGTGGGGA
AACGGCATTATGTGCTTGCACATTCTGGACGTCGACCGGCGCACGGGTGAGTATCGCGTATC
CAACCTGCCCCTTACTTGGGGATACCCCGTTGAAAGACGGCCTAATACCCGATGTGTTTCAT
TGACGGCATCCGATATGAAACAAAGGTTTTCCGGTAAGGGATGGGGATGCGTCTGATTAGCT
AGTTGGCGGGGCAACGGCCCACCAAGGCGACGATCAGTAGGGGTTCTGAGAGGAAGGYCCCC
CACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCA
ATGGACGCAAGTCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGATGACGGCCCTATGGGTTGTAAACT
GCTTTTATGTGGGAATAAAKTGGCGCACGTGTGCGCCATTGCATGTACCTCATGAATAAGGA
CCGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAAGGTCCGGGCGTTATCCGGATTTAT
TGGGTTTAAAGGGAGTGTAGGCGGTCTGTTAAGCGTGTTGTGAAATTTAGGTGCTCAACATT
TAACTTGCAGCGCGAACTGTCAGACTTGAGTACACGCAGCGCAGGCGGAATTCATGGTGTAG
CGGTGAAATGCTTAGATATCATGAGGAACTCCGATCGCGAAGGCAGCCTGCGGGAGTGTTAC
TGACGCTTAAGCTCGAAGGTGCGGGTATCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCGCACWG
TAAACGATGGATGCCCGCCGTTGGCGCCCTGCGCCTGCGGCCAAGCGAAAGCATTAAGCATC
CCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGC
GGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTGAATTGCAGT
CGCAGCCCACAGAGACGTGGGCTTCCCTTCGGGGCGTCTGTGAAGGTGCTGCATGGTTGTCG
TCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCCTTTCCCAGTT
GCCATCGGGTKATGCCGGGCACTCTGGGGACACTGCCACCGCAAGGTGCGAGGAAGGTGGGG
ATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGCCGGTAC
AGAGGGACGGTGCAATGCAAGTTGCATCCAATCTTGAAATCCGGTCCCAGTTCGGACTGGGG
TCTGCAACCCGACCCCACGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTG
AATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGGTGCCTGAAG
TTCGTGACCGCGAGGAGCGACCTAGGGCAAGACCGGTGATTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGT
AGCCGTACCGGAAGGTGC

 

>SEQF 1893 Prevotella nigrescens strain ATCC 33563, OT 693,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence operon 2 of 2 
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGTGGGG
AAACGGCATTATGTGCTTGCACATTCTGGACGTCGACCGGCGCACGGGTGAGTATCGCGTA
TCCAACCTGCCCCTTACTTGGGGATACCCCGTTGAAAGACGGCCTAATACCCGATGTGTTT
CATTGACGGCATCCGATATGAAACAAAGGTTTTTCCGGTAAGGGATGGGGATGCGTCTGAT
TAGCTAGTTGGCGGGGCAACGGCCCACCAAGGCGACGATCAGTAGGGGTTCTGAGAGGAAG
GYCCCCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATA
TTGGTCAATGGACGCAAGTCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGATGACGGCCCTATGGGT
TGTAAACTGCTTTTATGTGGGAATAAAKTGGCGCACGTGTGCGCCATTGCATGTACCTCAT
GAATAAGGACCGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAAGGTCCGGGCGTTAT
CCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGTGTAGGCGGTCTGTTAAGCGTGTTGTGAAATTTAGG
TGCTCAACATTTAACTTGCAGCGCGAACTGTCAGACTTGAGTACACGCAGCGCAGGCGGAA
TTCATGGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATCATGAGGAACTCCGATCGCGAAGGCAGCCT
GCGGGAGTGTTACTGACGCTTAAGCTCGAAGGTGCGGGTATCGAACAGGATTAGATACCCT
GGTAGTCCGCACWGTAAACGATGGATGCCCGCCGTTGGCGCCCTGCGCCTGCGGCCAAGCG
AAAGCATTAAGCATCCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGAC
GGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACC
CGGGCTTGAATTGCAGTCGCAGCCCACAGAGACGTGGGCTTCCCTTCGGGGCGTCTGTGAA
GGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGC
GCAACCCCCTTTCCCAGTTGCCATCGGGTKATGCCGGGCACTCTGGGGACACTGCCACCGC
AAGGTGCGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACGTCCGGGGCTACAC
ACGTGTTACAATGGCCGGTACAGAGGGACGGTGCAATGCAAGTTGCATCCAATCTTGAAAT
CCGGTCCCAGTTCGGACTGGGGTCTGCAACCCGACCCCACGAAGCTGGATTCGCTAGTAAT
CGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGC
CATGAAAGCCGGGGGTGCCTGAAGTTCGTGACCGCGAGGAGCGACCTAGGGCAAGACCGGT
GATTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51