16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Aggregatibacter actinomycetemcomitans Y4, ATCC 43718
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID531
2HOMD Sequence IDSEQF1894
3HOMD Name (Genus, Species)Aggregatibacter actinomycetemcomitans
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Aggregatibacter actinomycetemcomitans
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberY4, ATCC 43718
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1035194
10NCBI Genome BioProject ID67199
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436929
12GenBank Accession IDAMEN00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000318155.1
14Number of Contigs and Singlets87
15Combined Length (bps)2,186,501
16GC Percentage44.27
17Sequencing CenterForsyth Institute - Washington University Genome Center
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF 1894 Aggregatibacter actinomycetemcomitans strain ATCC 43718, OT 531,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCATGGCTCAGATTGAACGCTGGCGGCAGGCTTAACACATGCAAGTCGGACGGT
AGCAGGAGAAAGCTTGCTTTCTTGCTGACGAGTGGCGGACGGGTGAGTAATGCTTGGGGATC
TGTCTTATGGAGGGGGATAACGACGGGAAACTGTCGCTAATACCGCGTAGAGTCGGGAGACG
AAAGTGCGGGACCTTAGGGCCGCATGCCATGAGATGAGCCCAAGTGTGATTAGGTAGTTGGT
GGGGTAAAGGCCTACCAAGCCGACGATCGCTAGCTGGTCTGAGAGGATGGCCAGCCACACCG
GGACTGAGACACGGCCCGGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCGCAATGGGGG
CAACCCTGACGCAGCCATGCCGCGTGAATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTTCTTTCGG
TGATGAGGAAGGTTGGTGTGTTAATAGCATGCCAACTTGACGTTAAATACAGAAGAAGCACC
GGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGGGGGTGCTAGCGTTAATCGGAATAACTG
GGCGTAAAGGGCACGTAGGCGGACCTTTAAGTGAGGTGTGAAATCCCCGGGCTTAACCTGGG
AATTGCATTTCATACTGGGGGTCTGGAGTACTTTAGGGAGGGGTAGAATTCCACGTGTAGCG
GTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAATACCGAAGGCGAAGGCAGCCCCTTGGGGATGTACTG
ACGCTGATGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGTA
AACGGTGTCGATTTGGGGATTGGGGTTTAGCCCTGGTGCCCGAAGCTAACGTGATAAATCGA
CCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGC
GGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCGAA
GAAGAACTCAGAGATGGGTTTGTGCCTTAGGGAGCTTTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCG
TCAGCTCGTGTTGTGAAATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTTGTT
GCCAGCGATTAGGTCGGGAACTCAAAGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGA
TGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGGCTACACACGTGCTACAATGGCGTATACA
GAGGGTAACCAACCAGCGATGGGGAGTGAATCTCAGAAAGTGCGTCTAAGTTCGGATTGGAG
TCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGAATCAGAATGTTGCGGTGA
ATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGTTGTACCAGAAGT
GGATAGCTGAACCGAGAGGGTGGCGTTTACCACGGTATGATTCATGACTGGGGTGAAGTCGT
AACAAGGTAACCGTAGGGGAACCTGCG

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52