16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Alloprevotella sp. HMT 473 F0040
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID473
2HOMD Sequence IDSEQF1899
3HOMD Name (Genus, Species)Alloprevotella sp. HMT 473
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Alloprevotella sp. HMT 473
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0040
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1035197
10NCBI Genome BioProject ID67205
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436797
12GenBank Accession IDAMEK00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000318095.2
14Number of Contigs and Singlets24
15Combined Length (bps)2,553,017
16GC Percentage46.16
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Washington University Genome Center
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1899 Prevotella sp. oral taxon 473 strain F0040, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCA
GCATGGAAGAAGCTTGCTTCTTCTGATGGCGACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATCAAAC
CTGCCTCATACTCGGGGATAGCCTTGCGAAAGTAAGATTAATACCCGATGTTGTTATATTTCC
GCATGGTGATATAACCAAAGATTTATCGGTATGAGATGGTGATGCGTCCGATTAGGTAGTAGG
CGGGGTAACGGCCCACCTAGCCATCGATCGGTAGGGGTTCTGAGAGGAAGGTCCCCCACACTG
GAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGACGC
AAGTCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGATGACGGCCCTCYGGGTTGTAAACTGCTTTTAGT
TGGGAATAAAAAGAGGGACGTGTCCCTYMTTGTATGTACCTTCAGAAAAAGGACCGGCTAATT
CCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAAGGTCCAGGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAG
GGAGCGTAGGCGGATTATTAAGTCAGTGGTGAAAGACGGTGGCTCAACCATCGTTAGCCATTG
AAACTGGTAGTCTTGAGTGCAGACAGGGATGCTGGAACTCGTGGTGTAGCGGTGAAATGCTTA
GATATCACGATGAACTCCGATCGCGAAGGCAGGTGTCCGGGCTGCAACTGACGCTGAGGCTCG
AAAGTGTGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACACAGTAAACGATGTATACTC
GCGGTTTGCGATACAATGTAAGCCGCCAAGCGAAAGCATTAAGTATACCACCTGGGGAGTACG
CCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTT
AATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTGAACTAGGAGTGACAGATTTAGAGATAG
ATCTTTCTTCGGACACTCTTGGAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTC
GGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCTTTTCCTTGGTTGCCATCAGGTAATGCTGGGCACT
CCAGGGATACTGCCATCGTAAGATGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCT
TACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGGGGGTACAGAAGGTCGCTACCTGGTGACAGGA
TGCMAATCTTTAAAACCTCTCTCAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACCCGACTCCGTGAAGCTGG
ATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACC
GCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGGTGCCTGAAAGCCGTGACCGCAAGGGTCGGCCTAGGGT
AAAACTGGTGATTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52