16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Porphyromonas pasteri F0450
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID279
2HOMD Sequence IDSEQF1907
3HOMD Name (Genus, Species)Porphyromonas pasteri
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Porphyromonas pasteri
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0450
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1125723
10NCBI Genome BioProject ID78907
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00792234
12GenBank Accession IDALKJ00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000292995.1
14Number of Contigs and Singlets51
15Combined Length (bps)2,265,201
16GC Percentage55.52
17Sequencing CenterForsyth Institute - J. Craig Venter Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF 1907 Porphyromonas sp. oral taxon 279 strain F0450,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence operon 1 of 4
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGATAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCAGCAT
GGTCTTAGCTTGCTAAGACTGATGGCGACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACTTGCCTCA
CAGAGGGGGATAACCCGTCGAAAGACGGACTAATACCGCGTACACTTGGAGGGAGGCATCTTCCACC
AAGGAAATGAATTTCGCTGTGAGATAGGCATGCGTCCCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCAC
CAAGGCGACGATGGGTAGGGGAACTGAGAGGTTGAACCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGA
CTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTCGCGT
GAAGGATGACTGTCTTATGGATTGTAAACTTCTTTTATACGGGAATAACAAGAGTCACGTGTGACTC
TCTGCATGTACCGTATGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATG
CGAGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGCGGCCTGTTAAGTCAGCGGTGAAATC
TAGGAGCTTAACTCCTAAATTGCCATTGATACTGGCGGGCTTGAGTGTAGATGAGGTAGGCGGAATG
CGTGGTGTAGCGGTGGAATGCATAGATATCACGCAGAACTCCGATTGCGAAGGCAGCTTACTAAGGT
ACAACTGACGCTGAAGCACGAAAGCGTGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAG
TAAACGATGATAACTGGGCGTATGCGATATACAGTATGCTCCTAAGCGAAAGCGTTAAGTTATCCAC
CTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACA
TGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGATTGAAATGTAGATGACCGCTCCTGAA
AGGGAGTTTTCCTTCGGGACATCTATGTAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTG
TCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCTGTCTACGGTTGCCATCAGGTAATGCTGGGAACTCC
GTAGAGACTGCCGTCGTAAGGCGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACATC
CGGGGCGACACACGTGTTACAATGGTAAGGACAAAGGGCAGCTACCTGGCGACAGGATGCGAATCTC
TAAACCTTATCACAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGATTCGCTAGTAATC
GCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGGA
GTCTGGAGTACCTAAAGTCCGTAACCGCGAGGGTCGGCCTAGGGTAATACAGGTGACTGGGGCTAAG
TCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGCGGCTGGAACACCTCCTTC


>SEQF 1907 Porphyromonas sp. oral taxon 279 strain F0450,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence operon 2 of 4
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGATAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCAGCATG
GTCTTAGCTTGCTAAGACTGATGGCGACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACTTGCCTCACA
GAGGGGGATAACCCGTCGAAAGACGGACTAATACCGCGTACACTTATCGGAGGGCATCCTTTGGTAAG
GAAATGAAATTCGCTGTGAGATAGGCATGCGTCCCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAG
GCGACGATGGGTAGGGGAACTGAGAGGTTGAACCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCT
ACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTCGCGTGAAGGA
TGACTGTCTTATGGATTGTAAACTTCTTTTATACGGGAATAACAAGAGTCACGTGTGGCTCCCTGCAT
GTACCGTATGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAGCGTT
ATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGCGGCCTGTTAAGTCAGCGGTGAAATCTAGGAGCTT
AACTCCTAAATTGCCATTGATACTGGCGGGCTTGAGTGTAGATGAGGTAGGCGGAATGCGTGGTGTAG
CGGTGGAATGCATAGATATCACGCAGAACTCCGATTGCGAAGGCAGCTTACTAAGGTACAACTGACGC
TGAAGCACGAAAGCGTGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGATA
ACTGGGCGTATGCGATATACAGTATGCTCCTAAGCGAAAGCGTTAAGTTATCCACCTGGGGAGTACGC
CGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCG
ATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGATTGAAATGTAGATGACCGCTCCTGAAAGGGAGTTTTCCTTC
GGGACATCTATGTAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCAT
AACGAGCGCAACCCCTGTCTACGGTTGCCATCAGGTAATGCTGGGAACTCCGTAGAGACTGCCGTCGT
AAGGCGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACATCCGGGGCGACACACGTGTT
ACAATGGTAAGGACAAAGGGCAGCTACCTGGCGACAGGATGCGAATCTCTAAACCTTATCACAGTTCG
GATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGG
TGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGGAGTCTGGAGTACCTAAAGTCCG
TAACCGCGAGGGTCGGCCTAGGGTAATACAGGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCG
GAAGGTGCGGCTGGAACACCTCCTTC


>SEQF 1907 Porphyromonas sp. oral taxon 279 strain F0450,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence operon 3 of 4
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGATAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCAGCATGG
TCTTAGCTTGCTAAGACTGATGGCGACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACTTGCCTCACAGA
GGGGGATAACCCGTCGAAAGACGGACTAATACCGCGTACACTCCATCTTGGGCATCCAAGGTAGAGGAA
ATGAAATTCGCTGTGAGATAGGCATGCGTCCCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGA
CGATGGGTAGGGGAACTGAGAGGTTGAACCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGG
AGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTCGCGTGAAGGATGACTG
TCTTATGGATTGTAAACTTCTTTTATACGGGAATAACAAGAGTCACGTGTGGCTCCCTGCATGTACCGT
ATGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAGCGTTATCCGGAT
TTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGCGGCCTGTTAAGTCAGCGGTGAAATCTAGGAGCTTAACTCCTAA
ATTGCCATTGATACTGGCGGGCTTGAGTGTAGATGAGGTAGGCGGAATGCGTGGTGTAGCGGTGGAATG
CATAGATATCACGCAGAACTCCGATTGCGAAGGCAGCTTACTAAGGTACAACTGACGCTGAAGCACGAA
AGCGTGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGATAACTGGGCGTATG
CGATATACAGTATGCTCCTAAGCGAAAGCGTTAAGTTATCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAA
ACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGA
ACCTTACCCGGGATTGAAATGTAGATGACCGCTCCTGAAAGGGAGTTTTCCTTCGGGACATCTATGTAG
GTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCT
GTCTACGGTTGCCATCAGGTAATGCTGGGAACTCCGTAGAGACTGCCGTCGTAAGGCGTGAGGAAGGTG
GGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACATCCGGGGCGACACACGTGTTACAATGGTAAGGACAAAG
GGCAGCTACCTGGCGACAGGATGCGAATCTCTAAACCTTATCACAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCG
ACTCCGTGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTT
GTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGGAGTCTGGAGTACCTAAAGTCCGTAACCGCAAGGGTCGGCCTAG
GGTAATACAGGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGCGGCTGGAACACCTC
CTTC


> SEQF 1907 Porphyromonas sp. oral taxon 279 strain F0450,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence operon 4 of 4
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGATAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCAGCATGG
TCTTAGCTTGCTAAGACTGATGGCGACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACTTGCCTCACAGA
GGGGGATAACCCGTCGAAAGACGGACTAATACCGCGTACACTCTATCTTGGGCATCCAAGGTAGAGGAA
ATGAAATTCGCTGTGAGATAGGCATGCGTCCCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGA
CGATGGGTAGGGGAACTGAGAGGTTGAACCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGG
AGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTCGCGTGAAGGATGACTG
TCTTATGGATTGTAAACTTCTTTTATACGGGAATAACAAGAGCCACGTGTGGCTCCCTGCATGTACCGT
ATGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAGCGTTATCCGGAT
TTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGCGGCCTGTTAAGTCAGCGGTGAAATCTAGGAGCTTAACTCCTAA
ATTGCCATTGATACTGGCGGGCTTGAGTGTAGATGAGGTAGGCGGAATGCGTGGTGTAGCGGTGGAATG
CATAGATATCACGCAGAACTCCGATTGCGAAGGCAGCTTACTAAGGTACAACTGACGCTGAAGCACGAA
AGCGTGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGATAACTGGGCGTATG
CGATATACAGTATGCTCCTAAGCGAAAGCGTTAAGTTATCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAA
ACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGA
ACCTTACCCGGGATTGAAATGTAGATGACCGCTCCTGAAAGGGAGTTTTCCTTCGGGACATCTATGTAG
GTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCT
GTCTACGGTTGCCATCAGGTAATGCTGGGAACTCCGTAGAGACTGCCGTCGTAAGGCGTGAGGAAGGTG
GGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACATCCGGGGCGACACACGTGTTACAATGGTAAGGACAAAG
GGCAGCTACCTGGCGACAGGATGCGAATCTCTAAACCTTATCACAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCG
ACTCCGTGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTT
GTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGGAGTCTGGAGTACCTAAAGTCCGTAACCGCAAGGGTCGGCCTAG
GGTAATACAGGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGCGGCTGGAACACCTC
CTTC


 

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51