16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Capnocytophaga sp. HMT 412 F0487
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID412
2HOMD Sequence IDSEQF1909
3HOMD Name (Genus, Species)Capnocytophaga sp. HMT 412
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Capnocytophaga sp. HMT 412
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0487
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1125721
10NCBI Genome BioProject ID78903
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00792225
12GenBank Accession IDAJZR00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000271925.1
14Number of Contigs and Singlets62
15Combined Length (bps)2,590,781
16GC Percentage39.45
17Sequencing CenterForsyth Institute - J. Craig Venter Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1909 Capnocytophaga sp. oral taxon 412 strain F0487,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGGGGGAAG
TTACTTTCGGGTAACTGAGACCGGCGTACGGGTGCGTAACGCGTATACAATCTGCCTTTCACTGG
GGGATAGCCCGAAGAAATTTGGATTAATACCCCATAGTATAGTAGTGTGGCATCACACAACTATT
AAAGCCTTGGTGGTGAAAGATGAGTATGCGTTCTATTAGCTAGTTGGAGAGGTAACGGCTCCCCA
AGGCGATGATAGATAGGGGTTCTGAGAGGGATGTCCCCCACACTGGTACTGAGATACGGACCAGA
CTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGACAATGGTCGGAAGACTGATCCAGCCATGCCGC
GTGCAGGATGACGGCCTTATGGGTTGTAAACTGCTTTTGTAAGGGAAGAATAAGGGCTACGCGTA
GTTTGATGACGGTACCTTACGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGG
AGGATGCGAGCGTTATCCGGAATCATTGGGTTTAAAGGGTCTGTAGGCGGGCTGGTAAGTCAGAG
GTGAAAGCGCTTAGCTCAACTAAGCAACTGCCTTTGAAACTGTTGGTCTTGAATGGTTGTGAAGT
AGTTGGAATGTGTAGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATTACACAGAACACCGATAGCGAAGGCA
TATTACTAACAATTAATTGACGCTGATGGACGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCT
GGTAGTCCACGCTGTAAACGATGGATACTAGCTGTTTGGAGTAATCTGAGTGGCTAAGCGAAAGT
GATAAGTATCCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCG
CACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCAAGGTTTAAATGG
GGACTGACAGGGGTAGAGATACCTTTTTCTTCGGACAGTTTTCAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTC
AGCTCGTGCCGTGAGGTGTCAGGTTAAGTCCTATAACGAGCGCAACCCCTGCCATTAGTTGCTAA
CGAGTTAAGTCGAGCCCTCTAATGGGACTGCCGGTGCAAACCGAGAGGAAGGTGGGGATGACGTC
AAATCATCACGGCCCTTACATCTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGCCGTTACAGAGAGCAGCC
ACTGCGTGAGCAGGCGCGAATCTATAAAGACGGTCACAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACT
CCGTGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGGATATCAGCCATGATCCGGTGAATACGTTCCCGGGCCT
TGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGAAGCTGGGAGTACCTGAAGACGGTCACCGCAAGGAGCTG
TTTAGGGTAAAACTAGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC
21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52