16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Prevotella salivae F0493
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID307
2HOMD Sequence IDSEQF1932
3HOMD Name (Genus, Species)Prevotella salivae
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Prevotella salivae
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0493
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1395125
10NCBI Genome BioProject ID217512
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02339451
12GenBank Accession IDAWGW00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000477535.1
14Number of Contigs and Singlets32
15Combined Length (bps)3,099,908
16GC Percentage41.69
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - J. Craig Venter Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1932 Prevotella salivae strain F0493, OT 307, 
16S ribosomal RNA gene, partial seqTence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGG
GGAAACGACATTGAAGCTTGCTTCGATGGGCGTCGACCGGCGCACGGGTGAGTAACGCG
TATCCAACCTGCCTCTGACTAAGGGATAACCCGGCGAAAGTCGGACTAATACCTTATGA
GGTTTTCAGCAGACATCTAACGAAAACGAAAGATTTATCGGTCAGTGATGGGGATGCGT
CTGATTAGCTTGTTGGCGGGGTAACGGCCCACCAAGGCAACGATCAGTAGGGGTTCTGA
GAGGAAGGTCCCCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAG
TGAGGAATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGATGACG
GCCCTATGGGTTGTAAACTGCTTTTATGTGGGGATAAAGTGAGCTACGTGTAGTTTATT
GCAGGTACCACATGAATAAGGACCGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGA
AGGTCCGGGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGGCCGTGGATTAAGC
GTGTTGTGAAATGTAGACGCTCAACGTCTGAATTGCAGCGCGAACTGGTTCACTTGAGT
ATGCGCAACGTAGGCGGAATTCGTCGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATGACGAAGAA
CTCCGATTGCGAAGGCAGCTTACGGGAGCACAACTGACGCTGAAGCTCGAAGGTGCGGG
TATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCGCACAGTAAACGCTGGATGCCCGTTGTT
AGTTCACTTTAGAATTAGCGACCAAGCGAAAGCATTAAGCATCCCACCTGGGGAGTACG
CCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTG
GTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTGAATTGCAGACGAACGCGGC
AGAGATGCCAAGGCCTTTCGGGGCGTCTGTGAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCG
TGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCTTTTTTCAGTTGCCAT
CAGGTAATGCTGGGCACTCTGGAGATACTGCCACCGTAAGGTGTGAGGAAGGTGGGGAT
GACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGCCGGTA
CAGAGCGTTGGTTGTATGCAAATACGATCTAATCCTTAAAGCCGGTCCCAGTTCGGACT
GGGGTCTGCAACCCGACCCCACGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGG
CGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGG
GTGCCTGAAGTCTGTGACCGCAAGGAACGGCCTAGGGCAAAACTGGTGATTGGGGCTAA
GTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52