16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Prevotella pleuritidis F0068
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID303
2HOMD Sequence IDSEQF1935
3HOMD Name (Genus, Species)Prevotella pleuritidis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Prevotella pleuritidis
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0068
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1081904
10NCBI Genome BioProject ID72901
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436482
12GenBank Accession IDAWET00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000468135.1
14Number of Contigs and Singlets51
15Combined Length (bps)2,709,958
16GC Percentage44.98
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - J. Craig Venter Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1935 Prevotella pleuritidis strain F0068, OT 303, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCCTAACACATGCAAGTCGTGG
GGCAGCGGGTATGCTTGTTTTCAAGTATATGCCGGCGACCGGCGCACGGGTGAGTAACG
CGTATCCAACCTGCCCATCACAAGGGAATAACCCGTCGAAAGTCGGCCTAATGCCCTAT
GTATTCTGATGAAGTCCTCTGAATCGGAATAAAGCATTTGCGGTGATGGATGGGGATGC
GTCTGATTAGCTTGTCGGCGGGGTAACGGCCCACCGAGGCGACGATCAGTAGGGGTTCT
GAGAGGAAGGTCCCCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGC
AGTGAGGAATATTGGTCAATGGGCGTGAGCCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGATGA
CGGCCCTATGGGTTGTAAACTGCTTTTATACAGGGATAAAAGGGTGAACGTGTTCTCCT
TTGCAGGTACCGTATGAATAAGGACCGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACG
GAAGGTCCTGGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGCAGGCTGCACTTTAA
GCGTGTTGTGAAATGTACCGGCTCAACCGGTAACGTGCAGCGCGAACTGGGGTGCTTGA
GTACGAAGAGGGAAGGCGGAACTCGTGGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATCACGAGG
AACTCCGATCGCGAAGGCAGCTTTCCGTTTCGGGACTGACGCTGAGGCTCGAAAGTGCG
GGTATCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCGCACGGTAAACGATGGATGCTCGCTG
TTGGATATTTTTATTCAGTGGCTAAGTGAAAACGTTAAGCATCCCACCTGGGGAGTACG
CCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTG
GTTTARTTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTGAATTGCAGCTGAACGATCC
AGAGATGGTGAGGCCCTTCGGGGCAGCTGTGAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCG
TGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCTCTCCGCAGTTGCCAT
CGGTTGATGCCGGGCACTCTGCGGACACTGCCTCCGCAAGGAGTGAGGAAGGTGGGGAT
GACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGCGCGTA
CAGAGTGTCGGTGCTGTGCAAACAGTATCTAATCAATAAAACGCGTCCCAGTTCGGACC
GGGGTCTGCAACCCGACCCCGCGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGG
CGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGG
GCGCCTGAAGTCCGTGACCGCAAGGATCGGCCTAGGGCGAGACCGGTGATTGGGGCTAA
GTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52