16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Porphyromonas catoniae F0037
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID283
2HOMD Sequence IDSEQF1936
3HOMD Name (Genus, Species)Porphyromonas catoniae
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Porphyromonas catoniae
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0037
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1127696
10NCBI Genome BioProject ID80249
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436931
12GenBank Accession IDAMEQ00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000318215.2
14Number of Contigs and Singlets18
15Combined Length (bps)2,101,485
16GC Percentage51.02
17Sequencing CenterForsyth Institute - Washington University Genome Center
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF1936 Porphyromonas catoniae strain F0037, OT 283,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGATAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGG
GGCAGCATGGTCTTAGCTTGCTAAGACTGATGGCGACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCG
TATGCAACTTGCCTCACAGAGGGGGATAACCCGTCGAAAGACGGACTAATACCGCGTAC
ACTCCAGCTTGGGCATCCAGGTTMGAGGAAATGAAATTCGCTGTGAGATAGGCATGCGT
CCCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCAACGATGGGTAGGGGAACTGA
GAGGTTGAACCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAG
TGAGGAATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTCGCGTGAAGGATGACT
GTCTTATGGATTGTAAACTTCTTTTGTAGGGGAATAAAGAATGGTACGTGTACCATAGT
GAATGTACCCTACGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGA
GGATGCGAGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGCGGCCTGTTAAGT
CAGCGGTGAAATCTAGGGGCTTAACTCCTAAATTGCCATTGATACTGGTGGGCTTGAGT
GTAGATGAGGTAGGCGGAATGCGTGGTGTAGCGGTGGAATGCATAGATATCACGCAGAA
CTCCAATTGCGAAGGCAGCTTACTAAGGTACAACTGACGCTGAAGCACGAAAGCGTGGG
TATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGATAACTGGGCGTA
TGCGATATACAGTATGCTCCTAAGCGAAAGCGTTAAGTTATCCACCTGGGGAGTACGCC
GGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGT
TTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGATTGAAATGTAGATGACCGCCGGTG
AAAGTCGGCTTCCCTTCGGGGCATCTATGTAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTG
CCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCTGTCTACGGTTGCCATCA
GGTAATGCTGGGAACTCCGTAGAGACTGCCGTCGTAAGGCGTGAGGAAGGTGGGGATGA
CGTCAAATCAGCACGGCCCTTACATCCGGGGCGACACACGTGTTACAATGGTGGGGACA
AAGGGCAGCTACCTGGCGACAGGATGCGAATCTCCAAACCCCATCACAGTTCGGATCGG
AGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCG
CGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGGAGTCTGGAGT
ACCTAAAGTCCGTACCTGCGAGGGTCGGCCTAGGGTAATACAGGTGACTGGGGCTAAGT
CGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52