16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Capnocytophaga sp. HMT 332 F0381
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID332
2HOMD Sequence IDSEQF1937
3HOMD Name (Genus, Species)Capnocytophaga sp. HMT 332
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Capnocytophaga sp. HMT 332
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0381
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1127692
10NCBI Genome BioProject ID80243
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436794
12GenBank Accession IDAMET00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000318275.2
14Number of Contigs and Singlets103
15Combined Length (bps)2,656,035
16GC Percentage38.47
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1937 Capnocytophaga sp. oral taxon 332 strain F0381,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGG
GATAAGCTTTCGGGCTGAAACCGGCGTACGGGTGCGTAACGCGTATACAATCTGCCTTT
CACWGGGGGATAGCCCGAAGAAATTTGGATTAATACCCCATAGGATAATGGTGTGGCAT
CATATTATTATTAAAGCTACGGTGGTGAAAGATGAGTATGCGTTCTATTAGCTAGTTGG
AGAGGTAACGGCTCCCCAAGGCGACGATAGATAGGGGTTCTGAGAGGGATGTCCCCCAC
ACTGGTACTGAGATACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGACA
ATGGTCGGAAGACTGATCCAGCCATGCCGCGTGCAGGATGAAGGTCTTATGGATTGTAA
ACTGCTTTTGCAGGGGAAGAATAAGGACTACGCGTAGTTTGATGACGGTACTCTGTGAA
TAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAGCGTTATC
CGGAATCATTGGGTTTAAAGGGTCTGTAGGCGGGCTGGTAAGTCAGAGGTGAAAGCGCT
TAGCTCAACTAAGCAACTGCCTTTGAAACTGCTGGTCTTGAATGGTTGTGAAGTAGTTG
GAATGTGTAGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATTACACAGAACACCGATAGCGAAGGC
ATATTACTAACAATTAATTGACGCTGATGGACGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAG
ATACCCTGGTAGTCCACGCTGTAAACGATGGATACTAGCTGTTTGGATGTAAGATTGAG
TGGCTAAGCGAAAGTGATAAGTATCCCACCTGGGGAGTACGCACGCAAGTGTGAAACTC
AAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGATACG
CGAGGAACCTTACCAAGGTTTAAATGGTGACTGACGTACTTAGAGATAGGTATTTCTTC
GGACAGTTATCAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCAGGTTA
AGTCCTATAACGAGCGCAACCCCTGCCATTAGTTGCTAGCGAGTAGAGTCGAGCACTCT
AGTGGGACTGCCGGTGCAAACCGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCACGGCC
CTTACATCTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGTCGTTACAGAGAGCAGCCACTGCGTG
AGCAGGCGCGAATCTATAAAGACGATCACAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCC
GTGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGGATATCAGCCATGATCCGGTGAATACGTTCCCGG
GCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGAAGCTGGGGGTACCTGAAGACGGTTACCG
CGAGGAGCTGTTTAGGGTAAAACTAGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTA
CCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52