16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Capnocytophaga sp. HMT 324 F0483
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID324
2HOMD Sequence IDSEQF1938
3HOMD Name (Genus, Species)Capnocytophaga sp. HMT 324
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Capnocytophaga sp. HMT 324
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0483
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1127691
10NCBI Genome BioProject ID80241
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436688
12GenBank Accession IDAMEV00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000318315.2
14Number of Contigs and Singlets63
15Combined Length (bps)2,739,607
16GC Percentage39.43
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1938 Capnocytophaga sp. oral taxon 324 strain F0483
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGG
GGGAAGTTACTTTCGGGTAACTGAGACCGGCGTACGGGTGCGTAACGCGTATACAATCT
GCCTTTCACTGGGGGATAGCCCGAAGAAATTTGGATTAATACCCCATAGTATATAGGGA
CGGCATCGTTTTTATATTAAAGCTTAGGTGGTGAAAGATGAGTATGCGTTCTATTAGCT
AGTTGGAGAGGTAACGGCTCCCCAAGGCGATGATAGATAGGGGTTCTGAGAGGGATGTC
CCCCACACTGGTACTGAGATACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATAT
TGGACAATGGTCGGAAGACTGATCCAGCCATGCCGCGTGCAGGATGACGGCCTTATGGG
TTGTAAACTGCTTTTGTAAGGGAAGAATAAGGGCTACGCGTAGTTTGATGACGGTACCT
TATGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAGC
GTTATCCGGAATCATTGGGTTTAAAGGGTCTGTAGGCGGGCTGGTAAGTCAGAGGTGAA
AGCGCTCAGCTCAACTGAGCAACTGCCTTTGAAACTGTTGGTCTTGAATGGTTGTGAAG
TAGTTGGAATGTGTAGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATTACACAGAACACCGATAGC
GAAGGCATATTACTAACAATTAATTGACGCTGATGGACGAAAGCGTGGGGAGCGAACAG
GATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGTAAACGATGGATACTAGCTGTTTGGTTTAAGG
ATTGAGTGGCTAAGCGAAAGTGATAAGTATCCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATG
AAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAT
GATACGCGAGGAACCTTACCAAGGTTTAAATGGAGACTGACAGGGGTAGAGATACCCTT
TTCTTCGGACAGTTTTCAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTC
AGGTTAAGTCCTATAACGAGCGCAACCCCTGCCATTAGTTGCTAACGAGTCGAGTCGAG
CCCTCTAATGGGACTGCCGGTGCAAACCGAGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATC
ACGGCCCTTACATCTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGCCGTTACAGAGAGCAGCCAC
TGCGTGAGCAGGCGCGAATCTATAAAGACGGTCACAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTC
GACTCCGTGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGGATATCAGCCATGATCCGGTGAATACGT
TCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGAAGCTGGGAGTACCTGAAGACGG
TCACCGCGAGGAGCTGTTTAGGGTAAAACTAGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTA
GCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51