16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Prevotella saccharolytica F0055
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID781
2HOMD Sequence IDSEQF1946
3HOMD Name (Genus, Species)Prevotella saccharolytica
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Prevotella saccharolytica
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0055
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1127699
10NCBI Genome BioProject ID80251
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436685
12GenBank Accession IDAMEP00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000318195.2
14Number of Contigs and Singlets71
15Combined Length (bps)2,853,490
16GC Percentage43.20
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Washington University Genome Center
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1946 Prevotella saccharolytica strain F0055, OT 781,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGCGG
GGCAGCATGTTGGTTGCTTGCAACCGATGATGGCGACCGGCGCACGGGTGAGTAACGCG
TATCCAACCTACCTATTACCACGGGATAACCCGGCGAAAGTCGGACTAATACCGTATGT
AGTCCTCCAATGGCATCAGCAGTGGACTAAAGGTTTGGCGGTAATAGATGGGGATGCGT
CCGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAATGGCTCCCCAAGGCTTCGATCGGTAGGGGTTCTGA
GAGGAAGGTCCCCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAG
TGAGGAATATTGGTCAATGGACGAGAGTCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGATGACT
GCCCTATGGGTTGTAAACTGCTTTTATGCGGGGATAAAGTGAGGAACGTGTTCTCTATT
GCAGGTACCGCATGAATAAGGACCGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGA
AGGTTCAGGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGGCCGTTTTTTAAGC
GTGTTGTGAAATGTACCGGCTCAACCGGTGATGTGCAGCGCGAACTGGAAGACTTGAGT
GCGTAGTAAGCAGGCGGAATTCGTGGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATCACGAAGAA
CTCCGATAGCGCAGGCAGCTTGCTGCATCGCAACTGACGCTGATGCTCGAAAGCGTGGG
TATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCGGTAAACGATGGATGCTCGTTGTC
AGGCCTTTGGGTTTGGTGACCAAGTGAAAACGTTAAGCATCCCACCTGGGGAGTACGCC
GGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGT
TTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTGAACTGCGGCGGAACGATTCAG
AGATGATGAGGTCCTTCGGGACTGCCGCGGAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTG
CCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCTTTTCTTAGTTGCCATCG
GGTAATGCCGGGCACTCTGGGAATACTGCCACCGTAAGGTGTGAGGAAGGTGGGGATGA
CGTCAAATCAGCACGGCCCTTACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGCGCATACA
GATAGTTGGTTGTGTGCAAACATGATCTAATCTTTAAAGTGCGTCTCAGTTCGGACTGG
GGTCTGCAACCCGACCCCACGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCG
CGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGGC
GCCTGAAGTCCGTGACCGCGAGGGTCGGCCTAGGGTGAAACCGGTGATTGGGGCTAAGT
CGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52