16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Capnocytophaga sp. HMT 380 F0488
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID380
2HOMD Sequence IDSEQF1950
3HOMD Name (Genus, Species)Capnocytophaga sp. HMT 380
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Capnocytophaga sp. HMT 380
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0488
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1127693
10NCBI Genome BioProject ID80245
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436932
12GenBank Accession IDAMES00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000318255.2
14Number of Contigs and Singlets76
15Combined Length (bps)2,634,285
16GC Percentage39.51
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Washington University Genome Center
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF1950 Capnocytophaga sp. oral taxon 380 strain F0488, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGG
GGGAGGTTACTTTCGGGTAACTGAGACCGGCGTACGGGTGCGTAACGCGTATACAATCT
GCCTTTCACTGGGGGATAGCCCGAAGAAATTTGGATTAATACCCCATAGTATAGGAGCA
CGGCATCGTGATACTATTAAAGCTTAGGTGGTGAAAGATGAGTATGCGTTCTATTAGCT
AGTTGGAGAGGTAACGGCTCCCCAAGGCGATGATAGATAGGGGTTCTGAGAGGGATGTC
CCCCACACTGGTACTGAGATACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATAT
TGGACAATGGTCGGAAGACTGATCCAGCCATGCCGCGTGCAGGATGACGGCCTTATGGG
TTGTAAACTGCTTTTGTAAGGGAAGAATAAGGAGTACGTGTACTTTGATGACGGTACCT
TATGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAGC
GTTATCCGGAATCATTGGGTTTAAAGGGTCTGTAGGCGGGCTTGTAAGTCAGAGGTGAA
AGCGCTTAGCTCAACTAAGCAACTGCCTTTGAAACTGTTGGTCTTGAATGGTTGTGAAG
TAGTTGGAATGTGTAGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATTACACAGAACACCGATAGC
GAAGGCATATTACTAACAATTGATTGACGCTGATGGACGAAAGCGTGGGGAGCGAACAG
GATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGTAAACGATGGATACTAGCTGTTTGGAGTAATC
TGAGTGGCTAAGCGAAAGTGATAAGTATCCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAA
ACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGA
TACGCGAGGAACCTTACCAAGGTTTAAATGGAGACTGACAGGGGTAGAGATACCTTTTT
CTTCGGACAGTTTTCAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCAG
GTTAAGTCCTATAACGAGCGCAACCCCTGCCATTAGTTGCTAACGAGTTAAGTCGAGCC
CTCTAATGGGACTGCCGGTGCAAACCGAGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCAC
GGCCCTTACATCTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGCCGTTACAGAGAGCAGCCACTG
CGTGAGCAGGCGCGAATCTATAAAGACGGTCACAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGA
CTCCGTGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGGATATCAGCCATGATCCGGTGAATACGTTC
CCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGAAGCTGGGAGTACCTGAAGACGGTT
ACCGCAAGGAGCTGTTTAGGGTAAAACTAGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGC
CGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52