16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Capnocytophaga sp. HMT 336 F0502
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID336
2HOMD Sequence IDSEQF1970
3HOMD Name (Genus, Species)Capnocytophaga sp. HMT 336
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Capnocytophaga sp. HMT 336
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0502
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1203603
10NCBI Genome BioProject ID170347
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02596983
12GenBank Accession IDATCI00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000411575.1
14Number of Contigs and Singlets8
15Combined Length (bps)2,788,212
16GC Percentage39.53
17Sequencing CenterThe Broad Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF1970 Capnocytophaga sp. oral taxon 336 strain F0502,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGA
GGGGGAAGTTACTTTCGGGTAACTGAGACCGGCGTACGGGTGCGTAACGCGTATACA
ATCTGCCTTTCACTGGGGGATAGCCCGAAGAAATTTGGATTAATACCCCATAGTATA
TAGGGACGGCATCGTTTTTATATTAAAGCTACGGTGGTGAAAGATGAGTATGCGTTC
TATTAGCTAGTTGGAGAGGTAACGGCTCCCCAAGGCGATGATAGATAGGGGTTCTGA
GAGGGATGTCCCCCACACTGGTACTGAGATACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGC
AGTGAGGAATATTGGACAATGGTCGGAAGACTGATCCAGCCATGCCGCGTGCAGGAT
GAAGGTCTTATGGATTGTAAACTGCTTTTGTAAGGGAAGAATAAGGGCTACGCGTAG
TTTGATGACGGTACCTTACGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGT
AATACGGAGGATGCGAGCGTTATCCGGAATCATTGGGTTTAAAGGGTCTGTAGGCGG
GCTGGTAAGTCAGGGGTGAAAGCGCTCAGCTCAACTGAGCAACTGCCTTTGAAACTG
TTGGTCTTGAATGGTTGTGAAGTAGTTGGAATGTGTAGTGTAGCGGTGAAATGCTTA
GATATTACACAGAACACCGATAGCGAAGGCATATTACTAACAATTAATTGACGCTGA
TGGACGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGTAAA
CGATGGATACTAGCTGTTTGGTTTAAGGATTGAGTGGCTAAGCGAAAGTGATAAGTA
TCCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCG
CACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCAAGGT
TTAAATGGAGACTGACAGGGGCAGAGATGCCTTTTTCTTCGGACAGTTTTCAAGGTG
CTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCAGGTTAAGTCCTATAACGAGC
GCAACCCCTGCCATTAGTTGCTAACGAGTTAAGTCGAGCCCTCTAATGGGACTGCCG
GTGCAAACCGAGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCACGGCCCTTACATCTTG
GGCTACACACGTGCTACAATGGCCGTTACAGAGAGCAGCCACTGCGTGAGCAGGCGC
GAATCTATAAAGACGGTCACAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGC
TGGAATCGCTAGTAATCGGATATCAGCCATGATCCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTT
GTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGAAGCTGGGAGTACCTGAAGACGGTCACCGCAA
GGAGCTGTTTAGGGTAAAACTAGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAC
CGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51