16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Propionibacteriaceae [G-2] bacterium HMT 192 F0372
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID192
2HOMD Sequence IDSEQF1972
3HOMD Name (Genus, Species)Propionibacteriaceae [G-2] bacterium HMT 192
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Propionibacteriaceae [G-2] bacterium HMT 192
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0372
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1203605
10NCBI Genome BioProject ID170349
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02596989
12GenBank Accession IDATFL00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000413315.1
14Number of Contigs and Singlets2
15Combined Length (bps)2,711,056
16GC Percentage61.47
17Sequencing CenterBroad Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF1972 Propionibacterium sp. oral taxon 192 strain F0372,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGA
ACGGTAAGGCCCTTTCGGGGGTACACGAGTGGCGAACGGGTGAGTAACGCGTGAGTA
ACCTGCCCCTGACTTTGGGATAACGGATGGAAACGTTTGCTAATACCGGATATTCAG
CTCTTGAGGCATCTTTTGGGTTGGAAAGTTTTTTCGGTTGGGGATGGGCTCGCGTCC
TATCAGCTTGTTGGTGGGGTAGTGGCCTACCAAGGCGTCGACGGGTAGCCGGCCTGA
GAGGGCGACCGGCCACATTGGGACTGAGATACGGCCCAGACTCCTGCGGGAGGCAGC
AGTGGGGAATATTGCACAATGGACGGAAGTCTGATGCAGCAACGCCGCGTGCGGGAT
GACGGCCTTCGGGTTGTAAACCGCTTTCAGCCATGACGAAGCGTGAGTGACGGTAGT
GGTAGAAGAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTGATACGTAGGGTGCG
AGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGAGCTTGTAGGCGGTTGATTGCGTCGAAA
GTGCAAACTCAGGGCTTAACTCTGAGCCTGCTTTCGATACGGGTTGACTTGAGGGAT
GTAGGGGAGAATGGAATTCCCGGTGGAGCGGTGGAATGCGCAGATATCGGGAGGAAC
ACCAGTGGCGAAGGCGGTTCTCTGGACATTTCCTGACGCTGAGAAGCGAAAGCGTGG
GGAGCAAACAGGCTTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGTAAACGGTGGGTACTAGGT
GTGGGTCACATTCCACGTGGTCTGTGCCGTAGCTAACGCATTAAGTACCCCGCCTGG
GGAGTACGGCCGCAAGGCTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGCCCCGCACAAGCGGC
GGAGCATGCGGATTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTGGGTTTGACATATG
CCGGAAGCATGCAGAGATGTGTGTGCCTTTTTGGTCGGTTTACAGGTGGTGCATGGC
TGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTC
GTCCAATGTTGCCAGCGCGTTATGGTGGGGACTCATTGGAGACCGCCGGGGTCAACT
CGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGTCCAGGGCTTCACG
CATGCTACAATGGCCGGTACAAAGAGTTGCGAGCCTGTGAGGGTGAGCGAATCTCAT
AAAGCCGGTCTCAGTTCGGATTGGGGTCTGCAACTCGACCCCATGAAGTCGGAGTCG
CTAGTAATCGCAGATCAGCAACGCTGCGGTGAATACGTTCCCGGGGCTTGTACACAC
CGCCCGTCAAGTCATGAAAGTCGGTAACACCCGAAGCCGGTGGCCTAACCTTTGTGG
GGGGAGCCGTCGAAGGTGGGACTGGTAATTAGGACTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGT
ACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52