16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Prevotella maculosa OT 289, F0099
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID289
2HOMD Sequence IDSEQF2147
3HOMD Name (Genus, Species)Prevotella maculosa
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Prevotella maculosa
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberOT 289, F0099
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID999422
10NCBI Genome BioProject ID64895
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02463943
12GenBank Accession IDAGEK00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000243015.1
14Number of Contigs and Singlets21
15Combined Length (bps)3,151,214
16GC Percentage47.99
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Broad Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGG
GAAACGATGAGAGAGCTTGCTCTCTTAGGTGTCGACCGGCGCACGGGTGAGTAACGCGTA
TCCAACCTGCCTCTGACCAAGGGATAACCCGTCGAAAGTCGGACTAATACCTTATGCAGT
CGTCGGAAGTCATCTGATGACGACGAAAGATTTCATCGGTGAGGGATGGGGATGCGTCTG
ATTAGCTTGTTGGCGGGGTAACGGCCCACCAAGGCAACGATCAGTAGGGGTTCTGAGAGG
AAGGTCCCCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGG
AATATTGGTCAATGGGCGCGAGCCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGATGACGGCCCTA
TGGGTTGTAAACTGCTTTTATGCGGGGATAAAGTGAGGGACGTGTCCTTCATTGCAGGTA
CCGCATGAATAAGGACCGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAAGGTCCGG
GCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGGCCGTGGATTAAGCGTGTTGTGA
AATGTAGACGCTCAACGTCTGACTTGCAGCGCGAACTGGTCCACTTGAGTGTGCACAACG
CAGGCGGAATTCGTCGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATGACGAAGAACCCCGATTGCG
AAGGCAGCTTGCGGGAGCACGACTGACGCTGAAGCTCGAAAGTGCGGGTATCGAACAGGA
TTAGATACCCTGGTAGTCCGCACGGTAAACGATGGATGCCCGTTGTCAGGCTGTATCAGT
CTGGTGACCAAGCGAAAGCATTAAGCATCCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAA
CTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATA
CGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTGAATTGCAGACGAACGATTCAGAGATGAAGAGGCCCT
TCGGGGCGTCTGTGAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCT
TAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCTATTCTCGGTTGCCATCGGGTAATGCCGGGCACTC
CGTGGAGACTGCCACCGTAAGGTGTGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAATCAGCACGGCC
CTTACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGCCGGTACAGCGAGTCGGCCGCATGCAA
ATGCGGTCCAATCCTGAAAGCCGGTCCCAGTTCGGACCGGGGTCTGCAACCCGACCCCGC
GAAGCCGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCC
TTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGGTGCCTGAAGTCCGTTACCGCGAG
GGTCGGCCTAAGGCAAAACCGGTGATTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGA
AGGTGC
21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52