16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Capnocytophaga sp. HMT 864 F0512
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID864
2HOMD Sequence IDSEQF2318
3HOMD Name (Genus, Species)Capnocytophaga sp. HMT 864
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Capnocytophaga sp. oral taxon 864
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0512
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusIn Progress
9NCBI Taxonomy IDNA
10NCBI Genome BioProject IDNA
11NCBI Genome BioSample IDNA
12GenBank Accession IDNA
13Genbank Assembly IDNA
14Number of Contigs and SingletsNA
15Combined Length (bps)NA
16GC PercentageNA
17Sequencing CenterThe Broad Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF2318 Capnocytophaga sp. oral taxon 864 strain F0512, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGA
GGGGGAGGTTACTTTCGGGTAACTGAGACCGGCGTACGGGTGCGTAACGCGTATACA
ATCTGCCTTTCACTGGGGGATAGCCCGAAGAAATTTGGATTAATACCCCATAGTATA
GTAATACGGCATCGTGATACTATTAAAGCTTAGGTGGTGAAAGATGAGTATGCGTTC
TATTAGTTAGTTGGAGAGGTAACGGCTCCCCAAGGCGATGATAGATAGGGGTTCTGA
GAGGGATGTCCCCCACACTGGTACTGAGATACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGC
AGTGAGGAATATTGGACAATGGTCGGAAGACTGATCCAGCCATGCCGCGTGCAGGAT
GAAGGTCTTATGGATTGTAAACTGCTTTTGTAAGGGAAGAATAAGGGCTACGTGTAG
TTTGATGACGGTACCTTACGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGT
AATACGGAGGATGCGAGCGTTATCCGGAATCATTGGGTTTAAAGGGTCTGTAGGCGG
GCTGGTAAGTCAGAGGTGAAAGCGCTCAGCTCAACTGAGCAACTGCCTTTGAAACTG
TTGGTCTTGAATGGTTGTGAAGTAGTTGGAATGTGTAGTGTAGCGGTGAAATGCTTA
GATATTACACAGAACACCGATAGCGAAGGCATATTACTAACAATTGATTGACGCTGA
TGGACGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGTAAA
CGATGGATACTAGCTGTTTGGACGCGAGTTTGAGTGGCTAAGCGAAAGTGATAAGTA
TCCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCG
CACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCAAGGT
TTAAATGGGGACTGACAGGGGTAGAGATACCCTTTTCTTCGGACAGTTTTCAAGGTG
CTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCAGGTTAAGTCCTATAACGAGC
GCAACCCCTGCCATTAGTTGCTAACGAGTAAGGTCGAGCCCTCTAATGGGACTGCCG
GTGCAAACCGAGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCACGGCCCTTACATCTTG
GGCTACACACGTGCTACAATGGCCGTTACAGAGAGCAGCCACTGCGTGAGCAGGCGC
GAATCTATAAAGACGGTCACAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGC
TGGAATCGCTAGTAATCGGATATCAGCCATGATCCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTT
GTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGAAGCTGGGAGTACCTGAAGACGGTTACCGCAA
GGAGCTGTTTAGGGTAAAACTAGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAC
CGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51