16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Leptotrichia sp. HMT 879 F0557
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID879
2HOMD Sequence IDSEQF2353
3HOMD Name (Genus, Species)Leptotrichia sp. HMT 879
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Leptotrichia sp. HMT 879
5Comments on NamePreviously Named as Leptotrichia oral taxon 879
6Culture Collection Entry NumberF0557
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1227268
10NCBI Genome BioProject ID173936
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436883
12GenBank Accession IDAWVL00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000469385.1
14Number of Contigs and Singlets79
15Combined Length (bps)2,415,750
16GC Percentage29.94
17Sequencing CenterWashington University School of Medicine Genome Sequencing Center
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
 

>SEQF2353 Leptotrichia sp. oral taxon 879 strain F0557, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence

GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGACAGAATGCTTAACACATGCAAGTCTTTGGCGAAGCTGTGCTTGCACAGACTAGCCAAGGCGGA
CGGGTGAGTAACGCGTAAGGAACTTACCCTGCAGACAGGGATAACAGATGGAAACGACTGATAAGACCTGGTATTGTCAGGCTGACGCATGTCA
AGCCTGATGAAAGGAGACGCTGCAGGAGAGCCTTGCGTCCTATTAGCTAGTTGGTGGGGTAATGGCCTACCAAGGCGATGATAGGTAGCCGGCC
TGAGAGGGTGAACGGCCACAAGGGGACTGAGATACGGCCCTTACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAATGGGGGCAACCCTGA
TCCAGCAATTCTGTGTGCACGAAGAAGGTTTTCGGATTGTAAAGTGCTTTCAGCAGGGAAGAAGAAAGTGACGGTACCTGCAGAAGAAGCGACG
GCTAAATACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTATGTCGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCATAAAGGGCATCTAGGCGGCCCTGTAAGTC
TAGGGTGAAAACCTGCGGCTCAACCGCAGGCTTGCCCCGGAAACTACAGGGCTAGAGTACCGGAGAGGTGGACGGAACTGCACGAGTAGAGGTG
AAATTCGTAGATATGTGCAGGAATGCCGATGATGAAGATAGTTCACTGGACGGCAACTGACGCTGAAGTGCGAAAGCTAGGGGAGCAAACAGGA
TTAGATACCCTGGTAGTCCTAGCTGTAAACGATGATTACTGGGTGTGGGCATGAAGAGTGTCCGTGCCGAAGCAAATGCGATAAGTAATCCGCC
TGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAGGA
ACCTTACCAGATCTTGACATCCTGCGAATGCCCGTGAGAGCGGGCAGTGCCTTTGGGAACGCAGAGACAGGTGGTGCATGGCTGTCGACAGCTC
GTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATCGTTAGTTACCATCATTAAGTTGGGGACTCTAGCGAGACTGCCTGCG
AAGAGCAGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGATCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGCCGGTACAGAGAGCAGCC
AGGCGGCAACGCTGAGCGAATCTTGAAAGCCGGTCCAAGTTCGGATTGAAGCCTGCAACTCGGCTTCATGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGCA
GATCAGCAATGCTGCGGTGAATACGTTCTCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAGTTGTCTGCACCTGAAGCTGCTGGTCCAAC
CGCAAGGAGGAAGGCATCTAAGGTGTGGATAGTGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTATCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52