16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Porphyromonas gingivalis F0570
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID619
2HOMD Sequence IDSEQF2356
3HOMD Name (Genus, Species)Porphyromonas gingivalis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Porphyromonas gingivalis
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0570
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1227271
10NCBI Genome BioProject ID173939
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436747
12GenBank Accession IDAWUW00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000467835.1
14Number of Contigs and Singlets117
15Combined Length (bps)2,282,791
16GC Percentage48.58
17Sequencing CenterWashington University School of Medicine Genome Sequencing Center
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
 

>SEQF 2356 Porphyromonas gingivalis strain F0570, oral taxon 619, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGATAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCAGCATGATCTTAGCTTGCTAAGGTCGATGG
CGACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACTTGCCTTACAGAGGGGGATAACCCGTTGAAAGACGGACTAAAACCGCATACACTTGTA
TTATTGCATGATATTACAAGGAAATATTTATAGCTGTAAGATAGGCATGCGTCCCATTAGCTGGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGA
CGATGGGTAGGGGAACTGAGAGGTTTATCCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGT
CAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTCGCGTGAAGGAAGACAGTCCTAAGGATTGTAAACTTCTTTTATACGGGAATAACGGGCGATAC
GAGTATTGCATTGAATGTACCGTAAGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAGCGTTATCCGGAT
TTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGTTGTTCGGTAAGTCAGCGGTGAAACCTGAACGCTCAACGTTCAGCCTGCCGTTGAAACTGCCGGGCT
TGAGTTCAGCGGCGGCAGGCGGAATTCGTGGTGTAGCGGTGAAATGCATAGATATCACGAGGAACTCCGATTGCGAAGGCAGCTTGCCATAC
TGCGACTGACACTGAAGCACGAAGGCGTGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGATTACTAGGAGTTTG
CGATATACCGTCAAGCTTCCACAGCGAAAGCGTTAAGTAATCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGG
CCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGATTGAAATGTAGATGACGGATGGTGAAAACCG
TCTTCCCTTCGGGGCTTCTATGTAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCC
ACATCGGTAGTTGCTAACAGTTTTCGCTGAGGACTCTACCGAGACTGCCGTCGTAAGGCGTGAGGAAGGTGTGGATGACGTCAAATCAGCAC
GGCCCTTACATCCGGGGCGACACACGTGTTACAATGGGAGGGACAAAGGGCAGCTACCGGGCGACCGGATGCGAATCTCTAAACCCTTCCCC
AGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCC
TTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGGAGTCGGGGGTACCTGAAGGGCGTAACCGCAAGGGGCGCACTAGGGTAATACCGGTGACTGGGGC
TAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51