16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Porphyromonas sp. HMT 278 W7784
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID278
2HOMD Sequence IDSEQF2357
3HOMD Name (Genus, Species)Porphyromonas sp. HMT 278
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Porphyromonas sp. HMT 278
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberW7784
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1227272
10NCBI Genome BioProject ID173940
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436880
12GenBank Accession IDAWUX00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000467855.2
14Number of Contigs and Singlets38
15Combined Length (bps)2,158,216
16GC Percentage55.85
17Sequencing CenterWashington University School of Medicine Genome Sequencing Center
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
 

>SEQF2357 Porphyromonas sp. oral taxon 278 strain W7784, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGATAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCAGCATGGTCTTAGCTTGCTAAGACTGATGGC
GACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACTTGCCTCACAGAGGGGGATAACCCGTCGAAAGACGGACTAATACCGCGTACACTTACGGG
AGGGCATCCTTCGGTAAGGAAATGAAATTCGCTGTGAGATAGGCATGCGTCCCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCAACGA
TGGGTAGGGGAACTGAGAGGTTGAACCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAAT
GGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTCGCGTGAAGGATGACTGTCTTATGGATTGTAAACTTCTTTTGTAGGGGAATAAAGAGAGGTACGTGTG
CCTCAGTGAATGTACCCTACGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAGCGTTATCCGGATTTATTG
GGTTTAAAGGGTGCGTAGGCGGCCTGTTAAGTCAGCGGTGAAATCTAGGAGCTTAACTCCTAAATTGCCATTGATACTGGCGGGCTTGAGTGT
AGATGAGGTAGGCGGAATGCGTGGTGTAGCGGTGGAATGCATAGATATCACGCAGAACTCCGATTGCGAAGGCAGCTTACTAAGGTACAACTG
ACGCTGAAGCACGAAAGCGTGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGATAACTGGGCGTATGCGATATACA
GTATGCTCCTAAGCGAAAGCGTTAAGTTATCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCG
GAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGATTGAAATGTAGATGACCGCTCCTGAAAGGGAGTTTTCCTTCGGG
ACATCTATGTAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCTGTCTACGGTTGC
CATCAGGTGATGCTGGGAACTCCGTAGAGACTGCCGTCGTAAGGCGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACATCCGG
GGCGACACACGTGTTACAATGGTGGGGACAAAGGGCAGCTACCTGGCGACAGGATGCGAATCTCCAAACCCCATCACAGTTCGGATCGGAGTC
TGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGT
CAAGCCATGGGAGTCTGGAGTACCTAAAGTCCGTAACCGCGAGGGTCGGCCTAGGGTAATACAGGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAG
CCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51