16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Veillonella parvula ATCC 17745
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID161
2HOMD Sequence IDSEQF2364
3HOMD Name (Genus, Species)Veillonella parvula
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Veillonella parvula
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberATCC 17745
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID686660
10NCBI Genome BioProject ID41557
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00009759
12GenBank Accession IDADFU00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000177435.1
14Number of Contigs and Singlets19
15Combined Length (bps)2,163,473
16GC Percentage38.57
17Sequencing CenterJ. Craig Venter Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
 

>SEQF2364 Veillonella parvula strain ATCC 17745, oral taxon 161, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGAAGAGCGATGGAAGCTTGCTTCTATCAATCTT
AGTGGCGAACGGGTGAGTAACGCGTAATCAACCTGCCCTTCAGAGGGGGACAACAGTTGGAAACGACTGCTAATACCGCATACGATCTAATC
TCGGCATCGAGGATAGATGAAAGGTGGCCTCTACATGTAAGCTATCACTGAAGGAGGGGATTGCGTCTGATTAGCTAGTTGGAGGGGTAACG
GCCCACCAAGGCGATGATCAGTAGCCGGTCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAG
TGGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGACGGCCTTCGGGTTGTAAAGCTCTGTTAATCGGGAC
GAAAGGCCTTCTTGCGAATAGTGAGAAGGATTGACGGTACCGGAATAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAG
GTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGCGGATCGGTCAGTCTGTCTTAAAAGTTCGGGGCTTAACCCCGTGATG
GGATGGAAACTGCCAATCTAGAGTATCGGAGAGGAAAGTGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAAGAACACCAGTGG
CGAAGGCGACTTTCTGGACGAAAACTGACGCTGAGGCGCGAAAGCCAGGGGAGCGAACGGGATTAGATACCCCGGTAGTCCTGGCCGTAAAC
GATGGGTACTAGGTGTAGGAGGTATCGACCCCTTCTGTGCCGGAGTTAACGCAATAAGTACCCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAA
ACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATTGA
TGGACAGAACCAGAGATGGTTCCTCTTCTTCGGAAGCCAGAAAACAGGTGGTGCACGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTA
AGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATCTTATGTTGCCAGCACTTTGGGTGGGGACTCATGAGAGACTGCCGCAGACAATGCGGAGGAAGGCG
GGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTACTACAATGGGAGTTAATAGACGGAAGCGAGATCGCGAGATGGA
GCAAACCCGAGAAACACTCTCTCAGTTCGGATCGTAGGCTGCAACTCGCCTACGTGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGCATACT
GCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAAAGTCGGAAGTGCCCAAAGCCGGTGGGGTAACCTTCGGGAGCC
AGCCGTCTAAGGTAAAGTCGATGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGG

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52