16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Porphyromonas gingivalis F0568
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID619
2HOMD Sequence IDSEQF2366
3HOMD Name (Genus, Species)Porphyromonas gingivalis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Porphyromonas gingivalis
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0568
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1227269
10NCBI Genome BioProject ID173937
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436723
12GenBank Accession IDAWUU00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000467795.1
14Number of Contigs and Singlets154
15Combined Length (bps)2,334,744
16GC Percentage48.55
17Sequencing CenterWashington University School of Medicine Genome Sequencing Center
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
 

>SEQF2366 Porphyromonas gingivalis strain F0568, oral taxon 619, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence

GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGATAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCAGCATGATCTTAGC
TTGCTAAGGTCGATGGCGACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACTTGCCTTACAGAGGGGGATAACCCGT
TGAAAGACGGACTAAAACCGCATACACTTGTATTATTGCATGATATTACAAGGAAATATTTATAGCTGTAAGATAG
GCATGCGTCCCATTAGCTGGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATGGGTAGGGGAACTGAGAGGTTTAT
CCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGGCGAGA
GCCTGAACCAGCCAAGTCGCGTGAAGGAAGACAGTCCTAAGGATTGTAAACTTCTTTTATACGGGAATAACGGGCG
ATACGAGTATTGCATTGAATGTACCGTAAGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAG
GATGCGAGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGTTGTTCGGTAAGTCAGCGGTGAAACCTGAGC
GCTCAACGTTCAGCCTGCCGTTGAAACTGCCGGGCTTGAGTTCAGTGGCGGCAGGCGGAATTCGTGGTGTAGCGGT
GAAATGCATAGATATCACGAGGAACTCCGATTGCGAAGGCAGCTTGCCATACTGCGACTGACACTGAAGCACGAAG
GCGTGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGATTACTAGGAGTTTGCGATATAC
CGTCAAGCTTCCACAGCGAAAGCGTTAAGTAATCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATT
GACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGATTGAAAT
GTAGATGACGGATGGTGAAAACCGTCTTCCCTTCGGGGCTTCTATGTAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTG
CCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCACATCGGTAGTTGCTAACAGTTTTCGCTGAGGACTC
TACCGAGACTGCCGTCGTAAGGCGTGAGGAAGGTGTGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACATCCGGGGCGA
CACACGTGTTACAATGGGAGGGACAAAGGGCAGCTACCGGGCGACCGGATGCGAATCTCTAAACCCTTCCCCAGTT
CGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATA
CGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGGAGTCGGGGGTACCTGAAGGGCGTAACCGCAAGGGGC
GCACTAGGGTAATACCGGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52