16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Peptoniphilaceae [G-1] bacterium HMT 113 W5053
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID113
2HOMD Sequence IDSEQF2443
3HOMD Name (Genus, Species)Peptoniphilaceae [G-1] bacterium HMT 113
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Peptoniphilaceae [G-1] bacterium HMT 113
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberW5053
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1321784
10NCBI Genome BioProject ID198890
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436814
12GenBank Accession IDAWVB00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000467935.1
14Number of Contigs and Singlets129
15Combined Length (bps)2,088,253
16GC Percentage37.20
17Sequencing CenterThe Genome Institute at Washington University
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF2443 Peptostreptococcaceae [13][G-1] sp. oral taxon 113 strain W5053, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGTTGGCGACGTGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGTGAAAAGCGGACTTAATCT
TCGGAAAGAGGAAACTTGGAACAGCGGCGGACGGGTGAGTAATACATGAGCAACCTGCCTTGGACAGAGGGATAGCCGTG
GGAAACCGCGATTAATACCTCATAAGACCCCACTATCGCATGATAGAGAGGTCAAAGATTTATCGGTCCAAGATGGACTC
ATGACCCATTAGCTAGTTGGTGAGATAACAGCCCACCAAGGCGACGATGGGTAGCCGGCTTGAGAGAGTGACCGGCCACA
TTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGAGGAAACTCTGATGCAGC
GACGTCGCGTGAGCGAAGAAGGTTTTCGAATCGTAAAGCTCTGTCCTATGGGAAGAAGAAAGACGGTACCATAGAAGAAA
GCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCGAACGTTATCCGGAATGATTGGGCGTAAAGGGTA
CGTAGGCGGACCTGTAAGTCAGGTGTGAAAGGCATGGGCTCAACCCATGTAAGCACTTGAAACTGCGGGCCTTGAGGGAA
GGAGAGGTAAGTGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGACTTACT
GGACTTTTACTGACGCTGAGGTACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAATGGT
GAGTGCTAGGTGTCGGGAGTCAAATCTCGGTGCCGACGTTAACACATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGCACGCAAGT
GTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCAGCGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAAAACCTTA
CCAGGACTTGACATATGGATGCCCGGTATAGAGATATACCCTTTCTTCGGAACATTCATACAGGTGGTGCATGGTTGTCG
TCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATTCTTAGTTACTAACAGGTCAAGCTGA
GGACTCTAAGGAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGATGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCTTTATGTCCTGGGC
TACACACGTGCTACAATGGTCGGTACAGAAGGAAGCGAGATAGCGATATCGAGCGAACCCCCAAAGCCGATCCCAGTTCG
GATTGTTCTCTGCAACTCGAGAACATGAAGCCGGAGTTGCTAGTAATTGCGAATCAGCATGTCGCAGTGAATGCGTTCCC
GGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTTGGTAATACCCGAAGCCTGTGAGCCAACCTGCAAAGGAAGCAGC
AGTCGAAGGTAGGATCAATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGC
21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51