16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Leptotrichia sp. HMT 215 W9775
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID215
2HOMD Sequence IDSEQF2444
3HOMD Name (Genus, Species)Leptotrichia sp. HMT 215
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Leptotrichia sp. HMT 215
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberW9775
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1321779
10NCBI Genome BioProject ID198887
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436816
12GenBank Accession IDAWVR00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000469505.1
14Number of Contigs and Singlets54
15Combined Length (bps)2,308,492
16GC Percentage31.50
17Sequencing CenterThe Genome Institute at Washington University
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF2444 Leptotrichia sp. oral taxon 215 strain W9775, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGACAGAATGCTTAACACATGCAAGTCGATGGGGAAGTGGTGCTTGCACCATGGTAA
CCATGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTAAGGAACTTGCCTGCGGGACTGGGATAACAGCAGGAAACTGCTGATAATACCGGATAAG
GTCATTAAGCTGCATAGCTTAGTGATGAAAGGAGACGCCTGCGGAGAGCCTTGCGTCCTATTAGCTAGTTGGAGGGGTAACGGCC
CACCAAGGCGAAGATAGGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGGACGGCCACAAGGGGACTGAGATACGGCCCTTACTCCTACGGGAGGCA
GCAGTGGGGAATATTGGACAATGGGGGCAACCCTGATCCAGCAATTCTGTGTGCACGAAGACGGTTTTCGGATTGTAAAGTGCTT
TCAGCAGGGAAGAAGTAAGTGACGGTACCTGCAGAAGAAGCGACGGCTAAATACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTATGTCGC
GAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCATAAAGGGCATCTAGGCGGCCTTTCAAGTCAGGGGTGAAAACCTGCGGCTCAACCGCAGGC
CTGCCTTTGAAACTGATAGGCTGGAGTACCGGAGAGGTGGACGGAACTGCACGAGTAGAGGTGAAATTCGTAGATATGTGCAGGA
ATGCCGATGATGAAGATAGTTCACTGGACGGTAACTGACGCTGAAGTGCGAAAGCCGGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGG
TAGTCCCGGCCGTAAACGATGATTACTGGGTGTGGGCAGGAAGACTGTCTGTGCCGAAGCGAATGCGATAAGTAATCCGCCTGGG
GAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGACGCAACGC
GAGGAACCTTACCAGATCTTGACATCCCGCGAACGCCCATGAGGATGGGCGGTGCCTTCGGGAACGCGGAGACAGGTGGTGCATG
GCTGTCGACAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTGTTGCTAGTTACCATCATTAAGTTGG
GGACTCTAGCGAGACTGCCTGCGAAGAGCAGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGATCTGGGCTACAC
ACGTGCTACAATGGGCTGTACAGAGAGGAGCGAGGCGGTGACGCGGAGCGAATCTTGAAAGCAGTTCGAAGTTCGGATTGAAGTC
TGCAACTCGACTTCATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCAATGCCGCGGTGAATACGTTCTCGGGTCTTGTACACA
CCGCCCGTCACACCACGAGAGTTGTCTGCACCTGAAGTTACTGGTCTAACTTTGGAGGAAGGTACCTAAGGTGTGGATAGTGATT
GGGGTGAAGTCGTAACAAGGTATCCGTACCGGAAGGTGC
21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52