16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Porphyromonas gingivalis W4087
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID619
2HOMD Sequence IDSEQF2447
3HOMD Name (Genus, Species)Porphyromonas gingivalis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Porphyromonas gingivalis
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberW4087
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1321823
10NCBI Genome BioProject ID198893
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436749
12GenBank Accession IDAWVE00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000467995.1
14Number of Contigs and Singlets114
15Combined Length (bps)2,216,597
16GC Percentage48.56
17Sequencing CenterThe Genome Institute at Washington University
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF2447 Porphyromonas gingivalis strain W4087, oral taxon 619, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGATAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCAGCATGATCTTAGCTTGCTAAGGTCGAT
GGCGACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACTTGCCTTACAGAGGGGGATAACCCGTTGAAAGACGGACTAAAACCGCATACACT
TGTATTATTGCATGATATTACAAGGAAATATTTATAGCTGTAAGATAGGCATGCGTCCCATTAGCTTGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCA
AGGCGACGATGGGTAGGGGAACTGAGAGGTTTATCCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGA
ATATTGGTCAATGGGCGATAGCCTGAACCAGCCAAGTCGCGTGAAGGAAGACAGTCCTAAGGATTGTAAACTTCTTTTATACGGGAATAA
CGGGCGATACGAGTATTGCATTGAATGTACCGTAAGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAG
CGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGTTGTTCGGTAAGTCAGCGGTGAAACCTGAGCGCTCAACGTTCAGCCTGCCGTT
GAAACTGCCGGGCTTGAGTTCAGTGGCGGCAGGCGGAATTCGTGGTGTAGCGGTGAAATGCATAGATATCACGAGGAACTCCGATTGCGA
AGGCAGCTTGCCATACTGCGACTGACACTGAAGCACGAAGGCGTGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAGTAAACG
ATGATTACTAGGAGTTTGCGATATACCGTCAAGCTTCCACAGCGAAAGCGTTAAGTAATCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAA
CTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGATTGAAATGT
AGATGACGGATGGTGAAAACCGTCTTCCCTTCGGGGCTTCTATGTAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCT
TAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCACATCGGTAGTTGCTAACAGTTTTCGCTGAGGACTCTACCGAGACTGCCGTCGTAAGGCGTGAGGA
AGGTGTGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACATCCGGGGCGACACACGTGTTACAATGGGAGGGACAAAGGGCAGCTACCGGGCGA
CCGGATGCGAATCTCTAAACCCTTCCCCAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCA
GCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGGAGTCGGGGGTACCTGAAGGGCGTAACCGCAAG
GGGCGCACTAGGGTAATACCGGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC
21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52