16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Alloscardovia omnicolens F0580
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID198
2HOMD Sequence IDSEQF2451
3HOMD Name (Genus, Species)Alloscardovia omnicolens
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Alloscardovia omnicolens
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0580
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1321816
10NCBI Genome BioProject ID198880
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436720
12GenBank Accession IDAWSI00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000466365.1
14Number of Contigs and Singlets16
15Combined Length (bps)1,791,870
16GC Percentage46.72
17Sequencing CenterWashington University
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF2451 Alloscardovia omnicolens strain F0580, oral taxon 198, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GGGTTCGATTCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGGGATCCTTTCTAGCTTGCTAGGGGGGTGAG
AGTGGCGAACGGGTGAGTAACGCGTGATTAACCTGCCGTGTAGTTTGGAATAGCTCCTGGAAACGGGTGGTAATGCCGAATGTTCCACAT
GCTCGCATGGGTGTGTGGGAAAACGTTTTAGTGCTATGCGATGGGATCGCGTCCTATCAGCTTGTTGGTGGGGTAGTGGCCTACCAAGGC
TTCGACGGGTAGCCGGCCTGAGAGGGCGACCGGCCACATTGGGACTGAGATACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATAT
TGCACAATGGGGGGAACCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGCGGGATGACGGCCTTCGGGTTGTAAACCGCTTTTATTGGGGAGCAAGCGTG
AGTGAGTGTACCTTTTGAATAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGTGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGG
GCGTAAAGAGCTCGTAGGCGGTTTGTCGCGTCTGGTGTGAAAGTCCATCGCTTAACGGTGGATTGGCGCTGGGTACGGGCAGGCTAGAGT
GTAGTAGGGGAGACTGGAATTCTCGGTGTAACGGTGGAATGTGTAGATATCGGGAAGAACACCAATGGCGAAGGCAGGTCTCTGGGCTAT
TACTGACGCTGAGGAGCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGGTGGATGCTGGATGTGGGG
CCCTTTCCACGGGTTCTGTGTCGGAGCTAACGCGTTAAGCATCCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTAAAACTCAAAGAAATTGACG
GGGGCCCGCACAAGCGGCGGAGCATGCGGATTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGACTTGACATGTTAACGATGGCCTCAGA
GATGGGGTGTCTCTTCGGAGCGTTTTCACAGGTGGTGCATGGTCGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAG
CGCAACCCTTGTCTTGTGTTGCCAGCACGTTATGGTGGGAACTCACAAGAGACCGCCGGGGTTAACTCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTC
AGATCATCATGCCCCTTACGTCTTGGGCTTCACGCATGCTACAATGGCCGGTACAGCGAGGTGCGATAGGGTGACCTGGAGCGGATCTCT
GAAAACCGGTCTCAGTTCGGATCGGAGCCTGCAACTCGGCTCCGTGAAGGTGGAGTCGCTAGTAATCGCAGATCAGCAACGCTGCGGTGA
ATGCGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGTCATGAAAGTGGGCAGCACCCGAAGCCGGTGGCCTAACAGTTTTTGCTGGGGGA
GCCGTCTAAGGTGAGGTTCGCGATTGGGACTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC
21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51