16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Clostridiales [F-3][G-1] bacterium HMT 876 F0540
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID876
2HOMD Sequence IDSEQF2456
3HOMD Name (Genus, Species)Clostridiales [F-3][G-1] bacterium HMT 876
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Clostridiales [F-3][G-1] bacterium HMT 876
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0540
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1321778
10NCBI Genome BioProject ID198885
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436756
12GenBank Accession IDAWSZ00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000466585.1
14Number of Contigs and Singlets57
15Combined Length (bps)4,767,532
16GC Percentage32.98
17Sequencing CenterThe Genome Institute at Washington University
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF2456 Clostridiales [F-1][G-1] sp. oral taxon 876 strain F0540, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGGAGACTTCGGTCTCTAGCGGCGGACGGGT
GAGTAACACGTGGGTAACCTGCCTTAGTGAGGGGGATAGCCTCCCGAAAGGGAGATTAATACCGCATAACATTGCGATATCGCATGATAT
TGTAATTAAAGGAGTAATCCGCACTAAGATGGACCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATGCGTAG
CCGGCCTGAGAGGGTGAACGGCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGC
GAAAGCCTGATGCAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCTCTGTCTTCTGGGACGATAATGACGGTACCAGAGG
AGGAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTACTGGGCGTAAAGGATGCGTAG
GCGGATACTTAAGTCAGATGTGAAAATCCCGGGCTTAACTTGGGAACTGCATTTGAAACTGGGTATCTAGAGTGCGGGAGAGGAAAGTGG
AATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATTAGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGACCGTAACTGACGCTGAGGCAT
GAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAATACTAGGTGTGGGGGTTATCATGACCTCCGT
GCCGCAGTTAACACAATAAGTATTCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCAGCG
GAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCTAGACTTGACATCTCCTGAATTACCGGTAATGCGGGAAGCCCTTCGGGG
CAGGAAGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTCGTTAGTT
GCTACCATTAAGTTGAGCACTCTAGCGAGACTGCCGCGGTTAACGCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGTC
TAGGGCTACACACGTGCTACAATGGTCGGTACAAAAAGACGCAAAGCCGCGAGGCGGAGCAAAACTCAAAAACCGATCCCAGTTCGGATT
GTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGCCGGAGTTGCTAGTAATCGCAAATCAGAATGTTGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACA
CCGCCCGTCACACCATGAGAGTTGCCAACACCCGAAGTCCGTGAGCTAACCTTTTGGAGGCAGCGGCCGAAGGTGGGGGTAGCGATTGGG
GTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGAGAACCTGCGGCTGGA
21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51