16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Porphyromonas gingivalis F0566
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID619
2HOMD Sequence IDSEQF2458
3HOMD Name (Genus, Species)Porphyromonas gingivalis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Porphyromonas gingivalis
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0566
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1321822
10NCBI Genome BioProject ID198892
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436881
12GenBank Accession IDAWVD00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000467975.1
14Number of Contigs and Singlets192
15Combined Length (bps)2,306,092
16GC Percentage48.53
17Sequencing CenterThe Genome Institute at Washington University
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF2458 Porphyromonas gingivalis strain F0566, oral taxon 619, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGATAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCAGCATGATCTTAGCTTGCTAAGGTTGAT
GGCGACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACTTGCCTTACAGAGGGGGATAACCCGTTGAAAGACGGACTAAAACCGCATACACT
TGTATTATTGCATGATATTACAAGGAAATATTTATAGCTGTAAGATAGGCATGCGTCCCATTAGCTTGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCA
AGGCAACGATGGGTAGGGGAACTGAGAGGTTTATCCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGA
ATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTCGCGTGAAGGAAGACAGTCTTAAGGATTGTAAACTTCTTTTATACGGGAATAA
CGGGCGATACGAGTATTGCATTGAATGTACCGTAAGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAG
CGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGTTGTTCGGTAAGTCAGCGGTGAAACCTGAACGCTCAACGTTCAGCCTGCCGTT
GAAACTGCCGGGCTTGAGTTCAGCGGCGGCAGGCGGAATTCGTGGTGTAGCGGTGAAATGCATAGATATCACGAGGAACTCCGATTGCGA
AGGCAGCTTGCCATACTGCGACTGACACTGAAGCACGAAGGCGTGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAGTAAACG
ATGATTACTAGGAGTTTGCGATATACCGTCAAGCTTCCACAGCGAAAGCGTTAAGTAATCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAA
CTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGATTGAAATGT
AGATGACGGATGGTGAAAACCGTCTTCCCTTCGGGGCTTCTATGTAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCT
TAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCACATCGGTAGTTGCTAACAGTTTTCGCTGAGGACTCTACCGAGACTGCCGTCGTAAGGCGCGAGGA
AGGTGTGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACATCCGGGGCGACACACGTGTTACAATGGGAGGGACAAAGGGCAGCTACCGGGCGA
CCGGATGCGAATCTCTAAACCCTTCCCCAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCA
GCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGGAGTCGGGGGTACCTGAAGGGCGTAACCGCAAG
GGGCGCACTAGGGTAATACCGGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC
21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52