16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Arsenicicoccus bolidensis F0371
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID190
2HOMD Sequence IDSEQF2648
3HOMD Name (Genus, Species)Arsenicicoccus bolidensis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Arsenicoccus sp. oral taxon 190
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0371
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusPending
9NCBI Taxonomy IDNA
10NCBI Genome BioProject IDNA
11NCBI Genome BioSample IDNA
12GenBank Accession IDNA
13Genbank Assembly IDNA
14Number of Contigs and SingletsNA
15Combined Length (bps)NA
16GC PercentageNA
17Sequencing CenterBaylor College of Medicine
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF2648 Arsenicoccus sp. oral taxon 190 strain F0371, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence

GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGATGAAGCCCAGCT

TGCTGGGTGGATTAGTGGCGAACGGGTGAGTAACACGTGAGTAACCTGCCCTTCACTCTGGGATAACTCCGGG

AAACCGGGGCTAATACTGGATATGACCCTCCCTCGCATGGGGTGGGGGTGGAAAGCTTTTGTGGTGGAGGATG

GACTCGCGGCCTATCAGCTTGTTGGTGAGGTAGTGGCTCACCAAGGCGACGACGGGTAGCCGGCCTGAGAGGG

CGACCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATG

GGCGGAAGCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGGGATGAAGGCCTTCGGGTTGTAAACCTCTTTCAGCTCTGAA

GAAGCGAGAGTGACGGTAGGAGCAGAAGAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGG

TGCGAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGAGCTTGTAGGTGGTTTGTCGCGTCTGCGGTGAAAACCCAA

CGCTTAACGTTGGGCTTGCCGTGGGTACGGGCAGACTAGAGTGTGGTAGGGGAGACTGGAATTCCTGGTGTAG

CGGTGAAATGCGCAGATATCAGGAGGAACACCGATGGCGAAGGCAGGTCTCTGGGCCATAACTGACACTGAGA

AGCGAAAGCATGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCATGCCGTAAACGTTGGGCGCTAGGTGTG

GGGCTCATTCCACGAGTTCCGTGCCGCAGCTAACGCATTAAGCGCCCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCT

AAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGCGGAGCATGCGGATTAATTCGATGCAACGCGAAGAA

CCTTACCAAGGCTTGACATACACCGGAAAAGTGCAGAGATGTGCTCCCCGTAAGGTCGGTGTACAGGTGGTGC

ATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTCGTTCTATGTTG

CCAGCGCGTGATGGCGGGGACTCATAGGAGACTGCCGGGGTCAACTCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAAT

CATCATGCCCCTTATGTCTTGGGCTTCACGCATGCTACAATGGCCGGTACAAAGGGCTGCGATACCGCGAGGT

GGAGCGAATCCCAAAAAACCGGTCTCAGTTCGGATTGGGGTCTGCAACTCGACCCCATGAAGTCGGAGTCGCT

AGTAATCGCAGATCAGCAACGCTGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGTCACGAA

AGTCGGTAACACCCGAAGCCGGTGGCCTAACCCTTGTGGGGGGAGCCGTCGAAGGTGGGACTGGCGATTGGGA

CTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51