HOMD Banner
16S rRNA RefSeq: V15.22    Genomic RefSeq: V9.15
Genome Explorer: Prevotella saccharolytica JCM 17484 (SEQF2685)
Choose a Genome:
NCBI Annotation for SEQF2685
Genome selected: Prevotella saccharolytica JCM 17484
Contigs:82 Bases:2975513 bps
CDS: rRNA:
tmRNA: tRNA:
There is no annotation data available for NCBI SEQF2685